6 - 10 sept (wk 36)

 10/09/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

wijziging sociaal strafwetboek / preventiecampagne beroepsrisico's brandweer / terugkeercoaches

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging van het Sociaal Strafwetboek vanaf 16 september 2021

Wijzigingen noodzakelijk om DG Scheepvaart gebruik te laten maken van het platform E-PV.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Lancering preventiecampagne rond 3 beroepsrisico's voor brandweerlieden door de FOD Binnenlandse Zaken

Aangezien brandweerlui tijdens hun interventies zelf geconfronteerd kunnen worden met een aantal beroepsgebonden risico's, zowel op het operationele vlak, als op het vlak van veiligheid en gezondheid, wil de FOD met deze campagne de brandweer sensibiliseren en aanmoedigen om de vastgelegde procedures te respecteren en op die manier hun veiligheid en gezondheid beschermen.

De campagne heeft betrekking op:

  • de hygiëneregels die moeten gerespecteerd worden tijdens een interventie met het oog op het vermijden van bepaalde gezondheidsrisico’s;
  • het omgaan met agressie;
  • het belang van een goede lichamelijke conditie.

Meer info is terug te vinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken


Bron: FOD Binnenlandse Zaken

B. Vanaf 2022: eerste terugkeercoaches dan aan de slag als werknemers van de mutualiteiten

Althans, dit staat in het “Terug Naar Werk”-plan van minister Vandenbroucke dat werd goedgekeurd op de ministerraad.

De voorbereidingen (ontwikkeling van de nodige IT-systemen en het opleiden van de coaches) zou plaatsvinden vanaf november dit jaar.

Vanaf 2022 wil de minister de eerste ‘Terug naar Werk’-coördinatoren aan het werk. Deze maken deel uit van de ziekenfondsen, die gefinancierd zullen worden om deze coördinatoren aan te werven en op te leiden als terug-naar-werk-coördinator.

De taak van deze coördinatoren bestaat erin zoveel mogelijk langdurig zieken terug naar werk te begeleiden. Het is de bedoeling dat zij na drie maanden arbeidsongeschiktheid een grondig gesprek voeren met de langdurig zieke werknemer en daarbij peilen naar zijn/haar mogelijkheden en wensen en waarbij ook aandacht zal moeten besteed worden aan zaken zoals aanpassing van de werkpost, aanpassing van de werkorganisatie of aangepast werk binnen de onderneming.

Er kan eventueel doorverwezen worden naar specifieke begeleiding (bv. kinesisten, artsen, ergotherapeuten, psychologen, …). Voor het uitvoeren van hun taak zal onder meer samengewerkt worden met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten.

Naast de terugkeercoaches wordt ook voorzien in een aantal andere maatregelen zoals de aanstelling van een contactpersoon voor iedereen die met vragen zit rond de terugkeer naar het werk na een periode van ziekte, het verplicht invullen van een vragenlijst en het voeren van een gesprek.

In de loop van de maand september worden ook de plannen met betrekking tot de re-integratietrajecten langs werkgeverszijde, in samenwerking met de preventiediensten verwacht, uitgewerkt door minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).


Bronnen: HLN, de Standaard, het Nieuwsblad, de Tijd

6  - 10 sept (wk 36)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.