23 - 27 aug (wk 34)

 27/08/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

bedrijfsbezoeken en beleidsadvies / coronamaatregelen / info aandoeningen bewegingsapparaat / nationale telewerkconferentie

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging van de codex wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft vanaf 1 januari 2022

Met ingang van 1/1/2022 wordt de codex over het welzijn op het werk gewijzigd wat betreft de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies. Het wijzigingsKB verscheen op 23 augustus 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de nood aan een verduidelijking en concretisering van de taken van de externe dienst in het kader van de bedrijfsbezoeken en een meer uniforme invulling van het beleidsadvies.

Meer info vindt u terug in ons nieuwsoverzicht van week 23 (rubriek wetgeving).

Bron: Belgisch Staatsblad

B. Wijziging van de COVID-maatregelen vanaf 1 september 2021: publicatie MB

Met ingang van 1 september 2021 worden de coronamaatregelen versoepeld. Het overlegcomité kwam hierover samen op 20 augustus 2021. Het ministerieel besluit dat deze wijzigingen officieel vaststelt, werd op 26 augustus 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 oktober 2021, tenzij anders in het besluit wordt bepaald.

Hieronder een beknopt overzicht van deze wijzigingen:

1. Samenkomsten in de private ruimte: geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

2. Telewerk: het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.

3. Professionele horeca-activiteiten:

• geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.

• Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.

• Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.

4. Activiteiten in georganiseerd verband: geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

5. Privéfeesten: geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

6. Erediensten: geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden.

7. Evenementensector en Covid Safe Ticket:

• geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

• Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.

• Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

8. Mondmaskerplicht: Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in de publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Wanneer de regels van social distancing binnen de onderneming echter niet kunnen nageleefd worden, dan is het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht.

Opm.: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden een aantal versoepelingen vanaf 1 september toegepast, onder meer op het vlak van horeca en telewerk

Bron: info-coronavirus.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Voorkomen aandoeningen aan het bewegingsapparaat: links naar informatiebronnen

Op de campagnewebsite “Verlicht de last!” van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk is een speciale link terug te vinden naar alle benodigde informatiebronnen om meer te bewegen op de werkplek en minder lang te staan en te zitten om op die manier aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen.
Er zijn verschillende video’s, brochures en andere praktische hulpmiddelen te vinden.

Bron: osha.europa.eu

B. Nationale telewerkconferentie vbo - wordt telewerk het nieuwe default?

Op 26 augustus 2021 organiseerde het VBO de eerste Nationale TelewerkConferentie waarbij 10 sprekers 10 verschillende facetten van telewerk verduidelijkten.
Van daaruit werden 10 do’s-and-don’ts opgesteld bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid:

1. Geef het tijd
2. Eenheidsworst is niet mogelijk, maatwerk wel
3. Telewerk is niet per definitie gelijk aan tele-thuiswerk
4. Waak over het welzijn van medewerkers én van het bedrijf
5. Leiderschap is ‘key’
6. Geef autonomie aan de leidinggevenden
7. Ga uit van wederzijds vertrouwen
8. Communiceer continu en transparant
9. Denk out of the box
10. Giet alles in het passende juridische kader

Er wordt geconcludeerd dat telewerk inderdaad de nieuwe default wordt, als we er in slagen om een hybride context op maat te creëren waarin medewerkers op een duurzame manier resultaten halen en met de nodige aandacht voor de productiviteit en het welzijn van het bedrijf enerzijds en de motivatie, betrokkenheid en het welzijn van de medewerkers anderzijds.

Bron: VBO

III. RECENT TOEGEVOEGD

Volgende vraag aan de experten werd toegevoegd:

  • Is het wettelijk verplicht om periodiek nazicht uit te oefenen op de intactheid/reinheid van gelaatsschermen die gebruikt worden als PBM? Wie voert dit nazicht uit? Wat met periodiciteit en registratie? Andere aandachtspunten ?
23 - 27 aug (wk 34)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.