Nieuwsoverzicht week 10

 12/03/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

08 - 12 maart 2021

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Veertig procent van de actieve 'gekende' uitbraken van COVID 19 vinden plaats op de arbeidsplaats

De coronacijfers blijven op een neer gaan. De laatste dagen is het aantal besmettingen met het coronavirus terug aan het toenemen, terwijl de ziekenhuisopnames en overlijdens verder dalen. Waar raken we besmet?

Viroloog Steven Van Gucht stelt vast dat de meeste clusters te herleiden zijn tot de arbeidsplaats (40%), gevolgd door scholen (29%).
"Meestal gaat het om sectoren waar telewerken moeilijk is, zoals vleesverwerkende of voeding verwerkende bedrijven, maar ook de bouwsector, zorgsector, politiediensten, verhuisfirma's of reinigingsdiensten. Daar waar men fysiek moet aanwezig zijn en samenwerken."

Hoe melden?

Voor clusters in bedrijven doet de arts van de arbeidsgeneeskundige dienst de melding. Dit gebeurt idealerwijs asap.

Het agentschap Zorg en Gezondheid geeft de volgende richtlijnen:

  • Wanneer er zich in een groep of bijeenkomst van mensen 2 of meer besmettingen met COVID 19 voordoen, binnen een periode van 14 dagen. Het gaat zowel om clusters in zogeheten "collectiviteiten" als om clusters in de publieke samenleving of gemeenschap.
  • Wanneer die besmettingen in de groep wellicht niet los staan van elkaar, maar mogelijk met elkaar verbonden zijn (de ene persoon binnen de groep heeft mogelijk de andere besmet tijdens de bijeenkomst).

Alle clustermeldingen die via het webformulier ingediend worden, komen automatisch via een "uitbraakvolgsysteem" terecht bij de COVID 19-teams van de zorgraden en het team infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.

Verplicht telewerken
Het aantal mensen dat volledig van thuis uit werkt, is in dalende lijn. Dat blijkt uit resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen (enquête 32). In april van 2020 werkte meer dan de helft van alle werkende deelnemers uitsluitend thuis, blijkt uit de bevraging die dinsdag door 28.000 mensen werd ingevuld. Op 9 februari 2021 was dat 40 procent, een maand later is dat 35 procent. Tegelijkertijd geeft 36% van de deelnemers aan niet altijd thuis te werken, maar dat de situatie op de werkvloer veiliger geworden is. Slechts 8% is van mening dat het er onveiliger op geworden is.

Er komen vanaf maandag 15/3 strengere controles op het verplicht telewerken.

Bronnen: De Standaard - Agentschap zorg en gezondheid - Sciensano - UAntwerpen

B. Het Actieplan Telewerk

Uit de cijfers van de Vlaamse telewerkmonitor van februari 2021 blijkt alvast dat meer en meer ondernemingen de omslag naar telewerk maken. Ruim 47% of bijna de helft van de Vlaamse werknemers werkt één of meerdere dagen per week van thuis uit. Dat is het hoogste aantal in 7 maanden tijd. Sinds december 2020 is dit cijfer met bijna 4% gestegen.

Bron statistieken: Vlaamse telewerkmonitor

Actieplan
Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits heeft een actieplan telewerk klaar om ondernemingen (werknemers, werkgevers en sectoren) te ondersteunen om werkbaar telewerk te organiseren en op lange termijn telewerk ook duurzaam te verankeren als model van arbeidsorganisatie. Men wil zich vooral richten op kmo's waar het telewerk ook specifieke uitdagingen kent.

Werknemers kunnen een beroep doen op wetenschappelijk onderbouwde tips rond telewerk via de website werkbaarwerk.be en zullen met vragen en problemen terecht kunnen bij de loopbaancentra die hen kunnen begeleiden naar werkbaar telewerk. Bovendien brengen we met VDAB de expertise van de loopbaancentra op vlak van werkbaar telewerk meer onder de aandacht.

Werkbaarheidscheques
Werkgevers kunnen in de coronacrisis een beroep doen op de 'uitgebreide' werkbaarheidscheques. Het biedt ondersteuning aan bedrijven om de werkpost en arbeidsorganisatie coronaproof aan te passen. Bedrijven kunnen advies inwinnen over hoe telewerk het best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per onderneming en ze werden verlengd tot eind 2021. Met de werkbaarheidscheques kunnen bedrijven advies inwinnen over hoe telewerk het best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.

Meer info: Vlaamse overheid - werkbaarwerk.be - Europees Sociaal Fonds

C. COVID-19 en mentaal welzijn

De aanhoudende gezondheidscrisis verhoogt de impact op het mentaal welzijn van iedereen. Dit verhoogt aanzienlijk de risico’s op stress en burn-out. De website “stressburnout.belgie.be” werd al een aantal jaar geleden gelanceerd. Het biedt een instrument voor preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en biedt ondersteuning aan werkgevers en zorgverleners.

Vanaf 12 maart 2021 werd de rubriek 'COVID-19' toegevoegd aan deze website. Het zal stelselmatig aangevuld worden met relevante info, maatregelen en studies. Enkele thema’s die aan bod komen:

  • Preventie van burn-out, bewustmakingsvideo's en affiches
  • Gevolgen voor de geestelijke gezondheid en de psychosociale zorg (advies van de Hoge Gezondheidsraad)
  • Uitzonderlijke maatregelen geneeskundige verzorging en uitkeringen (RIZIV)
  • Organisatie van het werk (informatie werkgevers en telewerk)
  • Periodiek rapport van Werkgroep Sociale impact COVID-19 (monitoring)
  • Vergoeding eerstelijnspsychologische zorg voor iedereen (zie volgende alinea)

Psychisch lijden

Sinds april 2020 is de terugbetaling van sessies bij een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog beschikbaar voor de hele bevolking (kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen) voor maximaal 8 sessies/kalenderjaar: eerstelijnspsycholoog vinden. De interviews kunnen face-to-face of op afstand per video worden afgenomen. De derde betaler per sessie is 11,20 euro of 4 euro (indien begunstigde van de verhoogde terugbetaling), de rest wordt gedekt door de verplichte verzekering.

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise.

Heel recent werd een werkgever veroordeeld voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen om het risico op burn-out te voorkomen. Het volledige artikel kunt u nalezen op onze website.

Nieuwsoverzicht week 10

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.