Nieuwsoverzicht week 03

 22/01/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

18 - 22 januari 2021

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Nieuwe (tijdelijke) taken preventieadviseur-arbeidsarts

De welzijnswetgeving beoogt het beschermen van de gezondheid van werknemers op het werk (art. 4, § 1, 2°). Boek VII van de codex welzijn wordt gewijd aan biologische agentia. Het gaat om werkzaamheden waarbij werknemers ten gevolge van het werk (kunnen) worden blootgesteld aan biologische agentia. De arbeidsarts speelt, mede door het gezondheidstoezicht, een rol in het vermijden van besmettelijke ziekten tot de arbeidsplaats (Codex welzijn, art. I.4-2, f).

Tot op heden bestond er geen kader over algemene maatregelen wanneer zich een pandemie voordoet die de volksgezondheid op alle domeinen van het maatschappelijk leven bedreigt. Het koninklijk besluit (KB) van 5 januari 2021 legt bijkomende taken op voor de preventieadviseur-arbeidsarts: identificatie hoogrisicocontacten, het uitschrijven van quarantaineattesten en het (laten) testen van mogelijk COVID-19-positieve werknemers.

Dit KB heeft als doel te vermijden dat werknemers met een COVID-19-besmetting op het werk worden toegelaten. Het biedt een aanvulling op de bepalingen inzake het gezondheidstoezicht en is rechtsgeldig voor zolang de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen in voege zijn en de pandemie onvoldoende onder controle is. Daarom werd het KB niet toegevoegd aan de Codex.

Dit impacteert de dienstverlening van de arbeidsarts. Taken die geen verband houden met de strijd tegen het virus worden tijdelijk uitgesteld. Zie hierover meer in het nieuwsbericht van 21 januari jl.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Vijfde COVID-19-gezondheidsenquête - eerste resultaten

De COVID-19-gezondheidsenquête peilt naar het welzijn en de geestelijke gezondheidstoestand van de Belgische bevolking. Sciensano publiceerde de resultaten van het vijfde rapport. (lanceringen: 2 april, 16 april, 28 mei, 24 september en 3 december 2020).

Voornaamste thema's uit het rapport:

 • kennisgeving en naleving COVID-19-maatregelen;
 • raadpleging arts en COVID-19-besmettingen;
 • toegang tot de gezondheidszorg;
 • houding ten opzichte van vaccinatie;
 • psychosociaal welzijn;
 • consumptiegedrag.

Per thema worden de belangrijkste resultaten weergegeven in een grijs kader.

B. Coronacrisis doet oproepen Antigifcentrum exponentieel pieken

In 2020 boomden de oproepen bij het Antigifcentrum. Door de coronacrisis waren er opvallend veel oproepen na ongelukjes met huishoudproducten en handgels.

Aard van de oproepen:

 • Veelvuldige vragen naar info over COVID-19.
 • In huis wordt veel en frequent gepoetst. Grotere hoeveelheden (én veelal sterk geconcentreerde) huishoudproducten worden aangekocht. Ze worden dan overgegoten in kleinere recipiënten zoals frisdrank- of waterflessen met accidenteel drinken tot gevolg. Het brengt ook frequent (huid)contact met zich mee.
 • Er wordt extra aandacht besteed de persoonlijke hygiëne, men gebruikt daarvoor te vaak overvloedig en zelfs verkeerde producten zoals bleekwater, alcoholgels, essentiële oliën, etc. Dit veroorzaakt soms ernstige brandwonden.
 • Er is een spectaculaire toename van ongelukken met alcoholgel in de ogen. Vaak zijn kinderen het slachtoffer omdat oogdispensers op hun hoogte staan. De vloeistof spuit rechtstreeks in het oog.
 • Uit schrik om besmet te worden leven veel mensen in de overtuiging dat je de huisarts best niet contacteert en niet naar het ziekenhuis gaat. Mensen nemen contact op met de noodlijn van het Antigifcentrum omdat deze bemand wordt door artsen. Ook in verband met bv. hartinfarct of bijwerkingen van geneesmiddelen. Die mensen worden uiteraard doorverwezen naar hun huisarts of ziekenhuis.
 • De huidige omstandigheden maken ook dat mensen aan zelfmedicatie gaan doen en experimenteren met geneesmiddelen! Lees aandachtig de bijsluiter of volg het advies op van je huisapotheker.
In handgel zit een hoge concentratie alcohol, meestal ethanol, die een chemische brandwonde veroorzaakt in het hoornvlies. Dit kan leiden tot schade aan het oog, in worst case scenario tot blindheid. Daarna spoel je best 20 minuten met lauw water. Zorg ervoor dat het spoelwater niet in het andere oog loopt.


Vermijd ten allen tijde brandalcohol te gebruiken om je handen te ontsmetten. Dit product kan methanol bevatten, een product dat zelfs bij minimaal huidcontact kan doordringen tot in de bloedbaan en zo tot in de organen. Verminderd bewustzijn, tot zelfs coma zijn niet vreemd. Gebruik evenmin essentiële oliën om het lichaam te reinigen.

C. Hoe veranderde Corona ons maatschappelijke leven

UGent onderzocht het effect van coronamaatregelen op onze activiteiten. Ze ontwikkelden een vragenlijst die peilde naar onze betekenisvolle activiteiten in tijden van een lockdown. Dit wordt gekenmerkt als:

 • leuke dingen doen;
 • passend bij iemands individuele vaardigheden;
 • gerelateerd aan persoonlijke en relevante doelen;
 • een uitdaging;
 • passend bij de identiteit.
1785 personen vulden de online vragenlijst in. Volgende specifieke onderzoeksvragen werden geformuleerd:
 • Kunnen mensen nog hun dagelijkse activiteiten uitvoeren?
 • Hebben mensen zich aangepast?
 • Besteden ze meer, minder of dezelfde tijd aan hun activiteiten?
 • Voelen de mensen zich veerkrachtig tijdens de lockdown?
 • Vinden ze nog betekenisgeving in hun activiteiten?
 • Hoe is hun mentale gezondheid?
 • Is er een verband tussen mentale gezondheid en het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten?

Deze activiteiten hebben een invloed op ons algemene gevoel van welzijn. Vooral studenten en niet-werkenden hebben het moeilijk. Meer info in het onderzoeksrapport.

Nieuwsoverzicht week 03

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.