nieuwsoverzicht 8 tot 12 apr 2024 (wk 16)

 15/04/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Rechtspraak psychosociale risico's / Geen sociale verkiezingen in bijna 1/3 van de bedrijven / Kwart van de werknemers rookt / Cyberveiligheid / Taboes

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk verzameld

Onlangs werd een verzameling van relevante rechtspraak van de arbeidsgerechten met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk gepubliceerd door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met een aantal academici.

De verzameling beslaat de periode van 2016 tot en met 2023. Deze periode is bewust gestart in 2016 omdat in 2014 nog belangrijke wijzigingen in de wetgeving werden doorgevoerd. De gekozen periode geeft dus inzicht in de toepassing daarvan.

De publicatie bevat uittreksels van de gerechtelijke beslissingen die in thema’s zijn ondergebracht. Het was niet de bedoeling om de rechtspraak te analyseren, maar wel om de lezer naar relevantie jurisprudentie te leiden.

De publicatie kan hier geraadpleegd worden.

Bron: FOD WASO

B. Geen sociale verkiezingen in bijna 1/3 van de bedrijven

Ten laatste op 31 maart (dag X+35) moesten de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen ingediend worden. Bij bijna 1 op de 3 bedrijven zal de verdere procedure worden stopgezet omdat er geen kandidaten gevonden werden of omdat het aantal personen kleiner was dan het aantal te verkiezen mandaten en van slechts één bepaalde vakbond was.

Vooral bij de jeugdige werknemers en de kaderleden zijn er weinig kandidaten. Met name bij de arbeiders zijn er veel kandidaten van verschillende vakbonden.

Uit het onderzoek van Acerta blijkt verder ook dat 30% van de bedrijven de sociale verkiezingen zal organiseren via e-voting. Hun medewerkers kunnen stemmen via de computer (ofwel in een stembureau of op hun gebruikelijke werkplek).

Bron: Acerta

C. Kwart van de werknemers rookt nog steeds

Maar liefst 25,4% van de Belgische werknemers rookt. Dat blijkt uit het recentste gezondheidsrapport van IDEWE. Voor het eerst sinds 2011 betekent dat een stagnatie in plaats van een daling.

Vooral de 35- tot 44-jarigen roken nog (28,3%). Naarmate de leeftijd verder stijgt, daalt het aantal rokers wel (tot 20,5% bij de 55-plussers).

Sinds 1 januari 2006 is roken op het werk verboden.

Op onze website vind je rechtspraak die verband houdt met roken op de werkvloer.

Bron: BeSWIC

D. Cyberveiligheid: verantwoordelijkheid van bestuurders

Een nieuw wettelijk kader zal in de toekomst meer verantwoordelijkheden wat betreft cyberveiligheid bij de bedrijfsleiders leggen. Het gaat om de omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie waarvan het wetsontwerp op 27 maart werd goedgekeurd.

Het wetsontwerp focust zich op een aantal kritieke sectoren:

 • energie
 • lucht-, spoor-, water- en wegvervoer
 • het bankwezen en de infrastructuur van de financiële markten
 • gezondheidszorg
 • drinkwater
 • digitale infrastructuur en digitale leveranciers
 • overheid
 • post- en koerierdiensten
 • vervaardiging, productie en distributie van chemische stoffen
 • productie, verwerking en distributie van levensmiddelen
 • onderzoek

De betrokken bedrijven zullen gepaste preventiemaatregelen moeten nemen, waaronder ook maatregelen die een cascade-effect bij een incident vermijden of verminderen. Er zal een opleidingsprogramma voor cyberbeveiliging opgezet moeten worden, met als eerste prioriteit een opleiding voor de bestuurders. Die laatsten zullen ook de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van de maatregelen.

Het wetsvoorstel voorziet twee mogelijkheden om aan de richtlijn tegemoet te komen:

 1. certificering via ISO 27001-norm
 2. CyberFundamentals Framework, opgezet door het Centre for Cybersecurity Belgium

Bron: VBO

E. Taboes op de werkvloer: enquête

De Antwerp Management School organiseert onder leiding van professor De Prins en in samenwerking met SD Worx en het Nieuwsblad een enquête die peilt naar taboes op de werkvloer. Er wordt gepeild naar hoe het contact met collega’s verloopt, in hoeverre de organisatie openstaat voor feedback, gendergerelateerde taboes, …

Deelnemen aan de enquête duurt hooguit 10 minuten en kan via deze link.

Bron: Prebes

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Het mooie weer dat voor de deur staat, brengt ook risico’s met zich mee op het gebied van uv-straling. Hierover (alsook over kunstmatige uv-straling) werd onlangs een praktisch document aan onze databank toegevoegd:

nieuwsoverzicht 8 tot 12 apr 2024 (wk 16)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.