nieuwsoverzicht 26 feb tot 1 maa 2024 (wk 10)

 05/03/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Wijziging FANC-wet / COVID-19 geen beroepsziekte meer / Inspectiecampagne dienstenchequesector / Sociale verkiezingen: kandidatenlijsten / Complimenten / Bedrijfswagens en ongevallen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

FANC-wet gewijzigd

Op 28 februari 2024 verscheen de Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, wat betreft verschillende aspecten van de controle van de betrouwbaarheid van personen en de bescherming van de informatie in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet wijzigt de FANC-wet als volgt:

- In artikel 1 en 1bis worden een aantal definities gewijzigd en toegevoegd.

- In artikel 17quater en 17quinquies worden de bepalingen omtrent de beveiligingsmaatregelen bepaalt door de Koning aangevuld met: “Hij bepaalt welke van de beveiligingsmaatregelen voor de radioactieve stoffen betrekking hebben op de radiologische beveiligingsdocumenten, rekening houdend met de omvang van het risico dat ze inhouden. Hij bepaalt welke informatie altijd radiologische beveiligingsdocumenten zijn;”.

- Het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 5 luidt voortaan: “Bevoegdheid inzake toezicht op kernmateriaal, radioactieve stoffen, alsook documenten of gegevens die er betrekking op hebben”.

- Artikel 18bis wordt aangevuld met bepalingen betreffende de nucleaire (beveiligings)documenten.

Bron: W. 7-2-2024 (B.S. 28-2-2024)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. COVID-19 niet meer erkend als beroepsziekte

Vanaf 1 maart 2024 zal Fedris COVID-19 niet langer als beroepsziekte erkennen. Er is inmiddels een collectieve immuniteit ontstaan waardoor het virus voortaan als “normaal” respiratoir virus wordt beschouwd.

Er kan nog een aanvraag ingediend worden, al is de kans op erkenning zeer klein. De bewijslast voor de professionele blootstelling zal in dit geval bij de aanvrager liggen.

De COVID-situatie wordt natuurlijk wel opgevolgd en het beleid wordt op basis van eventuele nieuwe informatie aangepast wanneer zich dit aandient.

Bron: Fedris

B. Resultaten inspectiecampagne dienstenchequesector

In 2023 vond naar aanleiding van de resultaten van de nationale campagne in 2022 een vervolgcampagne plaats. Deze campagne had als doel de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de dienstenchequesector op gebied van veiligheid en gezondheid te verbeteren.

Er werd specifiek rekening gehouden met de 3 meest vastgestelde inbreuken uit de campagne van 2022, dewelke ook nu vaak werden vastgesteld:

 • Aanwezigheid van specifieke risicoanalyses
 • Voorafgaand en periodiek verplicht gezondheidstoezicht
 • Toezicht op geschikt of voldoende aangepast materiaal

In 2023 gebeurden 83 inspectiebezoeken (47 vervolgbezoeken en 36 nieuwe bezoeken). In totaal werden 63 schriftelijke waarschuwingen gegeven, alsook 31 processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk. Er werden ook 3 schriftelijke adviezen voorzien.

Het volledige rapport is hier te raadplegen. De FOD kondigde ook al aan een verdere opvolging te voorzien in het jaar 2024.

Bron: FOD WASO

C. Sociale verkiezingen: kandidatenlijsten

Binnenkort worden de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen ingediend. Wie zich nog kandidaat wil stellen neemt best contact op met zijn of haar vakbond.

De lijsten worden uiterlijk op dag X+35 voorgedragen. Dit jaar is dat dus in de periode tussen 19 maart en 1 april. Enkel de interprofessionele vakbondsorganisaties die als representatief zijn erkend (ABVV, ACLVB en ACV) kunnen de lijsten voordragen. Voor de kaderleden wordt ook de NCK en de huislijsten aan dit lijstje toegevoegd. Je kan je dus niet als kandidaat op een onafhankelijke lijst voordragen.

Om als kandidaat-werknemersvertegenwoordiger op te treden moet je op de dag van de verkiezingen aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet met een arbeids- of leerovereenkomst aan de onderneming verbonden zijn.
 • Je moet behoren tot de werknemerscategorie waarvoor je kandidaat bent (arbeider, bediende, kaderlid, jeugdige werknemer).
 • Wat anciënniteit betreft, dien je 6 ononderbroken maanden of 9 onderbroken maanden gedurende 2023 behaald te hebben binnen de juridische entiteit of binnen de technische bedrijfseenheid gevormd door meerdere juridische entiteiten.
 • Wie kandidaat is voor de jeugdige werknemers moet minimaal 16 jaar oud zijn, maar moet jonger zijn dan 25 jaar. De kandidaten voor de overige categorieën zijn minstens 18 jaar en moeten jonger dan 65 jaar zijn.

Leidinggevend personeel, inclusief de preventie-adviseur en vertrouwenspersoon, kunnen geen kandidaat zijn.

Bron: FOD WASO

D. Geef eens een complimentje

Vrijdag 1 maart was het complimentendag. Om je collega’s écht te verrassen kan je natuurlijk ook op een ander moment een complimentje geven, zo draag je bij aan een fijne werksfeer. Wij zetten graag enkele tips op een rijtje:

 • Hou het persoonlijk: Geef het complimentje vanuit jezelf en formuleer het in de ik-vorm. Richt je compliment ook aan iemand persoonlijk. Dat heeft meer effect dan wanneer je een hele groep complimenteert.
 • Wees specifiek: leg zo goed mogelijk uit wat je bijzonder vindt.
 • Werk op maat: kies een manier uit die goed bij je past (gebruik bijvoorbeeld een briefje als je een mondelinge boodschap moeilijk vindt) en hou rekening met wie je complimenteert (een verlegen iemand krijgt misschien liever geen compliment wanneer er veel mensen bij zijn).
 • Hou het oprecht: overdrijf niet in je boodschap want dan komt ze al snel ‘onecht’ over.

Bron: Mensura

E. Bedrijfswagens betrokken in 19% van de ongevallen

Uit een studie van VIAS blijkt dat bedrijfswagens in 19% van de ongevallen betrokken zijn. (In Brussel ligt het cijfer van ongevallen met bedrijfswagens nog hoger (bijna 30%), terwijl het in Wallonië slechts om 12% gaat.) Dat is meer dan de helft vaker dan particuliere wagens. Opvallend, want de bedrijfswagen is slechts goed voor 12,5% van het wagenpark.

Daarnaast zijn de letsels van ongevallen waarbij een bedrijfswagen betrokken is gemiddeld gezien zwaarder. Dit zou verklaard kunnen worden omdat deze voertuigen vaak groter en zwaarder zijn.

Een verklaring voor deze hogere cijfers zou kunnen liggen in het grotere aantal kilometers dat een bedrijfswagen aflegt. Een bedrijfswagen legt gemiddeld 30 000 km af, terwijl dit voor een particuliere wagen maar om 16 000 km per jaar gaat.

De volledige studie kan je hier raadplegen.

Wie wil werken rond verkeersveiligheid kan aan de slag gaan met de VSV-checklist, beschikbaar op onze website.

Bron: VIAS

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

WEBINAR RE-INTEGRATIE EN MEDISCHE OVERMACHT

Op donderdag 7 maart 2024 kan je deelnemen aan het INNI-webinar over re-integratie en medische overmacht. Het webinar wordt gepresenteerd door experte Ilse Van Puyvelde.

Schrijf je gratis in via deze link.

nieuwsoverzicht 26 feb tot 1 maa 2024 (wk 10)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.