nieuwsoverzicht 22-26 augustus (wk 34)

 26/08/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Arbeidsongevallen bij ambtenaren / infographics over soorten ongevallen / indicatieve tabel voor bepaling aantal hulpverleners

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Studie van Medex over arbeidsongevallen bij ambtenaren

Medex bestudeerde de arbeidsongevallen bij ambtenaren van de publieke sector tijdens de periode 2016-2020. De hoofdtaak van Medex is het uitvoeren van medische expertises voor haar klanten in de domeinen van verkeers- en luchtveiligheid, arbeidsgeschiktheid en evaluatie van lichamelijke schade.

De studie behandelt verschillende aspecten, zoals de evolutie tijdens deze 5 jaren, de kenmerken van de slachtoffers, de procedure, de rol van Medex en de medische kosten die gepaard gaan met een arbeidsongeval.

Enkele conclusies:

 • Aantal en evolutie: De woon-werk ongevallen kennen een algemene stijging zowel qua aantal als verhoudingsgewijs. Van de aangegeven arbeidsongevallen werd 92,5% als dusdanig erkend door de werkgever. Seizoensgebonden verschijnselen spelen een belangrijke rol in het aandeel van arbeidsongevallen.
 • Kenmerken slachtoffer: Vrouwen kenden meer arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk, terwijl ongevallen op het werk vaker voorkwamen bij mannen. De verdeling volgens leeftijd bleef in de loop der jaren stabiel.
 • Letsels en arbeidsongeschiktheid:
  • De meest voorkomende letsels zijn oppervlakkige wonden en ontwrichtingen.
  • De grote meerderheid van de arbeidsongevallen (80%) kent een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen en wordt geconsolideerd via een genezingsattest, ingevuld door de arts van het slachtoffer en dus zonder medisch onderzoek door Medex.
  • Slechts 7% van de ongevallen leidt tot een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid.

Bron: Medex - Infografiek arbeidsongevallen publieke sector 2016-2020

B. Infographics en animaties over verschillende types ongevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit Nederland biedt een reeks van praktische hulpmiddelen om de werkvloer veiliger te maken.

Je leest een waargebeurd verhaal, er worden enkele feiten en cijfers gegeven per type ongeval, alsook een aantal belangrijke safety checks.

Soorten ongevallen:

 • Vallende objecten bij hijswerkzaamheden;
 • Beknelling tussen een machine en een object;
 • Val van een verplaatsbare ladder;
 • Val op gelijke hoogte;
 • Val door een dak;
 • Omvallende voorwerpen;
 • Bewegende delen van machines;
 • Val van een vaste steiger;
 • Aanrijding door een voertuig;
 • Contact met gevaarlijke stoffen in besloten ruimtes.

Bron: Infographics - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

C. Staan er voldoende hulpverleners paraat?

Intussen zijn werkgevers opnieuw naar een standaard werkorganisatie overgeschakeld, waardoor we COVID-19 niet meer kunnen inroepen als noodsituatie.

“De populariteit van hybride werkvormen, verandert niets aan de verplichting van de werkgever om voldoende hulpverleners of aangeduide personen te voorzien”, zegt Rudi Daniels van Idewe. "Werkgevers moeten zorgen dat in elke situatie de juiste procedures, de juiste materialen en de opgeleide mensen aanwezig zijn die de eerstehulpverlening kunnen garanderen."

Afhankelijk van het aantal werknemers die tegelijk aanwezig is, de aard van de risico's, ploegen of teams, afstand tot de locaties waar dat gebeurt, moet men voldoende mensen ter beschikking houden om efficiënt de eerste hulp toe te kunnen dienen. Situationele variabelen zoals hybride werkvormen, ziekte, incidenten op de werkvloer en vakantie dient de werkgever in beschouwing te nemen.

Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Een indicatieve tabel biedt meer duidelijkheid over het aantal EHBO'ers te bepalen.

Bron: Idewe

nieuwsoverzicht 22-26 augustus (wk 34)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.