nieuwsoverzicht 18 - 29 juli (wk 29 & 30)

 29/07/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Wetsontwerp binnen luchtkwaliteit / Cyberweerbaarheid / ESENER-3 / preventief gezondheidsbeleid / starterskit

Ons team geniet van het zomerverlof tussen 18 juli tot 8 augustus. We wensen jullie een deugddoende vakantie.

Indien je op autovakantie gaat, laat je dan inspireren door deze Napo - op weg naar veiligheid.

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

A. Wetsontwerp binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

De federale regering heeft het voorbije jaar een ventilatieplan uitgewerkt. Op de Ministerraad van 8 juli 2022 was er de tweede lezing van het voorontwerp van wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn (zie nieuwsoverzicht wk 27). De algemene doelstellingen staan hierin vermeld.

Op 12 juli 2022 werd het als wetsontwerp ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bron: Beswic

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Vijf projectoproepen zetten in op de verhoging van de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen

De coronapandemie heeft de verankering van digitale gewoonten versneld, zie bijvoorbeeld e-commerce, werken op afstand, … Tegelijk heeft ze de kwetsbaarheid van kmo’s, in alle sectoren, aan het licht gebracht en geleid tot een toename van cyberaanvallen.

Kmo’s beschikken vaak niet over de deskundigheid en middelen om cyberdreigingen te bestrijden. Daarom is het noodzakelijk om hen bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging en hen te ondersteunen bij het vergroten van hun cyberweerbaarheid.

Om hieraan tegemoet te komen lanceert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 5 projectoproepen met als doel het vergroten van de cyberweerbaarheid van kmo’s (<50 vte) en zelfstandigen die actief zijn in traditionele (niet-technologische) sectoren en niet erg matuur zijn op vlak van cyberbeveiliging.

Deze 5 oproepen maken deel uit van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (NPHV). Kandidaten kunnen hun project indienen tot en met 31 oktober 2022.

Bron: FOD Economie

B. De enquête ESENER-3 schuift digitale technologieën en COVID-19 naar voor als nieuwe uitdagingen voor het omgaan met veiligheid en gezondheid

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3) uit 2019 laat duidelijk zien dat digitalisering nieuwe problemen veroorzaakt vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid op het werk (V&G). Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van robots, laptops, smartphones en op het lichaam gedragen apparatuur. Toch besteedt minder dan één van de vier werkgevers (24 %) tijd en aandacht aan de gevolgen die deze technologieën kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Ook de gewijzigde psychosociale risico’s en werkpraktijken als gevolg van COVID-19 zorgen voor uitdagingen, zoals blijkt uit follow-uponderzoek. Mogelijke oplossingen zijn een grotere mate van werknemersparticipatie bij het vaststellen en voorkomen van risico’s en wetgeving die de naleving van V&G-voorschriften stimuleert.

Deze onderwerpen komen aan bod in het overzichtsverslag bij Esener 2019, dat gegevens bevat die afkomstig zijn van 45 000 respondenten uit bedrijven van verschillende grootten en diverse sectoren in 33 Europese landen. Esener biedt een toonaangevend monitoringsinstrument voor de beheersing van V&W en wordt intensief gebruikt door Europese en nationale beleidsmakers.

Het rapport en de samenvatting werden recent gepubliceerd (Engelstalig).

Bron: OSHA-EU

C. Een preventief gezondheidsbeleid bij ondernemingen: de cijfers

Een onderneming heeft een impact op het stimuleren van de gezondheid van de Vlaming door een sterk gezondheidsbeleid uit te bouwen. Dit is een win-winsituatie. Medewerkers zijn de ruggengraat van een onderneming, en een goede gezondheid is essentieel om goed te presteren.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven voert, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), elke 4 (vroeger 3) jaar een bevraging uit bij Vlaamse ondernemingen.

De resultaten van deze indicatorenbevraging tonen de werkpunten voor de komende jaren. Deze e-brochure bevat de resultaten van de jongste bevraging, uitgevoerd in 2019.

Eerdere indicatorenbevragingen werden uitgevoerd in 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015.

Bron: VIGL

III. STARTERSKIT in de kijker

Elke preventieadviseur heeft de taak om de nodige documentatie bij te houden inzake welzijn op het werk (codex welzijn, art. II.1-6 §1 , lid 1, h.) INNIwise biedt een set van basisdocumenten aan. Ze vormen de bouwstenen van het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS).

Deze documenten kan je selecteren in de online datatool door de 'starterskit' aan te vinken in de linkerkolom. Bij individuele zoekresultaten herken je deze aan het gele label van “starterskit” naast de titel.

nieuwsoverzicht 18 - 29 juli (wk 29 & 30)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.