Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten

 10/04/20

Nieuws

 Biologische agentia

Biologische agentia staan bekend als ziekteverwekkers. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft onderzoek gedaan in welke sectoren de werknemers een hoog blootstellingsrisico lopen.

Deze agentia omvatten micro-organismen die een infectie, een allergie, een intoxicatie of kanker kunnen veroorzaken op het werk en daarmee gerelateerde gezondheidsproblemen. Sommige biologische agentia kunnen ook schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Men is zich niet altijd bewust van een blootstelling aan microben door rechtstreeks contact met lichaamssappen of grond.

Vijf discussienota’s worden gepresenteerd voor de sectoren: werken met dieren, afvalverwerking & waterzuivering, de akkerbouw, banen die reizen of contact met reizigers vereisen en de gezondheidszorg. De nadruk ligt op kwetsbare groepen en welke de opkomende risico’s zijn.

De werkgever dient de risico's op het vlak van biologische agentia te analyseren en de gepaste maatregelen te nemen (cfr. Codex Welzijn, Boek VII). Medische opvolging en vaccinatie zijn daarbij belangrijke elementen. Deze nota’s sensibiliseren en bieden inzicht in het nemen van de adequate maatregelen.

Het rapport en de samenvatting ervan zijn beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten: resultaten van een literatuuronderzoek, een enquête onder deskundigen en een analyse van bewakingssystemen.

INNI redactie

Biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.