België lanceert vandaag haar deelname aan het PARC-project

 27/06/22

Nieuws

 Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

Ons land heeft vandaag haar deelname aan het grootste Europese project rond chemische risico’s gelanceerd.

Het betreft het “European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals” onderzoeksproject.

Met dit project wil men een aantal nieuwe methoden ontwerpen ter inschatting van de risico’s verbonden aan chemische agentia, waarbij mens en milieu centraal staan. Hierdoor zal men beter in staat zijn om een wetenschappelijk onderbouwd beleid voor chemische gevaren en risico’s uit te werken waardoor een betere bescherming mogelijk zal zijn voor mens en milieu.

Voor dit project werken bijna 200 instellingen uit 28 verschillende landen samen met de Europese Commissie, waaronder twaalf Belgische partners deel (VITO, Sciensano, alle Vlaamse universiteiten, ILVO, IsseP, PIH, OVAM en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid).

Er zullen metingen gebeuren van de aanwezigheid van chemische stoffen in mens en milieu en onderzocht worden wat de potentiële gezondheidseffecten kunnen zijn. Verder wordt ook onderzoek verricht naar nieuwe toxiciteitstesten om dierenproeven zoveel mogelijk te vermijden.

Het project wordt gecoördineerd door het Franse Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Bron : news.belgium.be

België lanceert vandaag haar deelname aan het PARC-project

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.