AREI gewijzigd met ingang van 1 november 2022

 17/08/22

Nieuws

 Elektrische installaties

Met ingang van 1 november 2022 wordt het AREI gewijzigd door invoeging van een nieuw hoofdstuk 7.22 “Voeding van elektrische wegvoertuigen” in boek 1.

Deze wijziging vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van het koninklijk besluit van 10 juli 2022 tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus jl.

Gezien het stijgend aantal elektrische wegvoertuigen om de C02-uitstoot te verminderen, was een betere omkadering van de voeding van elektrische wegvoertuigen in het AREI nodig.

Door invoeging van een nieuw hoofdstuk 7.22 “Voeding van elektrische wegvoertuigen” in Boek 1 van het AREI, worden de veiligheidsmaatregelen van de algemene delen van boek 1 (hoofdstuk 7.101. - Voertuigen of aanhangwagens voor wegvervoer tijdens het stationeren en deel 8 - Afwijkingen van toepassing op de elektrische installaties uitgevoerd vóór 1 juni 2020) aangevuld voor de voeding van elektrische wegvoertuigen, d.w.z. de voeding van elk voertuig aangedreven door een elektromotor die stroom onttrekt aan een oplaadbaar energie-opslagsysteem, voornamelijk bedoeld voor gebruik op de openbare weg.

Dit nieuwe hoofdstuk is van toepassing op de vaste conductieve laadinrichtingen bedoeld voor elektrische energieoverdracht en eventueel bedoeld voor het terugleveren van elektrische energie. Een laadinrichting wordt beschouwd als een vast aangesloten uitrusting of geheel van uitrustingen van de vaste installatie, die de functies vervullen die bestemd zijn voor het overbrengen van elektrische energie tussen een elektrisch voertuig en de elektrische bron. Bijgevolg valt de voeding van een elektrisch wegvoertuig door middel van een contactdoos (modus 1 en modus 2) onder de veiligheidsmaatregelen van de algemene delen en deel 8 (afwijkingen van toepassing op de elektrische installaties uitgevoerd vóór 1 juni 2020) van boek 1.

De wijzigingen van sommige delen van de boeken 1 en 3 betreffen terminologische wijzigingen ten gevolge van de invoeging van dit nieuwe hoofdstuk.

Bron: KB 10-7-2022, BS 16-8-2022

AREI gewijzigd met ingang van 1 november 2022

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.