Al plannen voor 2024? Het JAP biedt perspectief.

 19/10/23

Nieuws

 Organisatorische structuren en sociaal overleg

In het jaaractieplan (JAP) leggen bedrijven hun preventieve acties vast.

Het Jaaractieplan (JAP) is een sleutelbegrip voor elke preventieadviseur (Codex Art. I.2-9). De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als opdracht advies te verlenen en voorstellen te formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het jaaractieplan (JAP). Dit vormt de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP), gebaseerd op risicoanalyse. Beiden maken deel uit van het dynamische beheersingssysteem.

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele en planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op de algemene preventiebeginselen en resulteert in het opstellen van een globaal preventieplan en een jaaractieplan.

De werkgever stelt, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk, een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar (zie art. I.2-9 codex over het welzijn op het werk). De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als opdracht advies te verlenen en voorstellen te formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het jaaractieplan (JAP).

Het jaaractieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt schriftelijk opgesteld en bepaalt:
1° de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
2° de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
3° de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
4° de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
a) gewijzigde omstandigheden;
b) de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
c) het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije burgerlijk jaar;
d) de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

Dit plan dient al 2 maanden voor het nieuwe jaar ingaat te worden opgesteld. Het ontwerp wordt vóór 1 november voorgelegd ter advies aan het Comité PBW (of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging of anders via rechtstreekse participatie van de medewerkers).

Hou rekening met de specifieke kenmerken van de organisatie. Zorg ervoor dat het JAP realistisch en praktisch blijft.

Meer info in de databank vind je via onderstaande zoektermen:

INNI Redactie

Al plannen voor 2024? Het JAP biedt perspectief.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.