Al plannen voor 2021? Het JAP biedt perspectief.

 21/10/20

Nieuws

 Organisatorische structuren en sociaal overleg

In het jaaractieplan (JAP) leggen bedrijven hun preventieve acties vast.

COVID-19 beheerst nog altijd het wereldnieuws. De situatie ontwikkelt zich per dag en het is nog onbekend wanneer we onze 'normale' levensstijl kunnen hervatten. Besteed dit jaar zeker aandacht aan nieuwe risico’s die ontstaan door het invoeren van preventiemaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en andere werkvormen.

Het Jaaractieplan (JAP) is een sleutelbegrip voor elke preventieadviseur (Codex Art. I.2-9). De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als opdracht advies te verlenen en voorstellen te formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het jaaractieplan (JAP). Dit vormt de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP), gebaseerd op risicoanalyse. Beiden maken deel uit van het dynamische beheersingssysteem.

Een JAP bevat de prioritaire doelstellingen van het welzijnsbeleid voor het volgende dienstjaar. Dit plan dient al 2 maanden voor het nieuwe jaar ingaat te worden opgesteld. Het ontwerp wordt vóór 1 november voorgelegd ter advies aan van het Comité PBW. Bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging of anders via rechtstreekse participatie van de medewerkers.

Hou rekening met de specifieke kenmerken van de organisatie. Zorg ervoor dat het JAP realistisch en praktisch blijft.

Meer info in de databank vind je via onderstaande zoektermen:

INNI Redactie

Al plannen voor 2021? Het JAP biedt perspectief.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.