71 % van de vrouwen in de Vlaamse media- en cultuursector slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

 08/03/22

Nieuws

 Psychosociale risico's

Dit was het resultaat van een onderzoek door de onderzoeksgroep CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities & Socialisation) van de vakgroep sociologie aan de UGent in 2018.

Dit bleek de aanzet te zijn voor het opmaken van een actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en audiovisuele sector (dd. 26-6-2018).

Het ontbrak de Vlaamse media- en cultuursector de laatste tijd opnieuw niet aan aandacht met betrekking tot het thema “grensoverschrijdend gedrag”. Het blijft een probleem dat niet alleen aandacht maar ook een oplossing vereist.

Het is de verplichting van de werkgever om elke vorm van grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar. Daarnaast dient tevens aandacht besteed te worden aan een genderevenwicht binnen de Vlaamse mediasector, een onderwerp dat op deze internationale vrouwendag extra aandacht mag verdienen.

Via een actieplan en een engagementsverklaring worden de handen nu in elkaar geslagen om binnen de brede Vlaamse mediasector elke vorm van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

De coördinatie van het plan ligt in handen van Mediarte, het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de filmproductie in België dat alle private radio-zenders, tv-stations, productiehuizen, facilitaire bedrijven en digital agencies omvat. Dit Fonds zal jaarlijks geïnformeerd worden over een stand van zaken van de acties die genomen worden tegen grensoverschrijdend gedrag.

Het actieplan dat werd opgesteld in overleg met verschillende partners (mediabedrijven maar ook bv. Sensoa, vakbonden, Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen), zal als minimumnorm gebruikt worden in de strijd tegen het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Preventie van dergelijk gedrag spant in het plan duidelijk de kroon.

Verder gaat de aandacht naar:

  • het uitwerken van een toolbox met concrete tools op maat van de Vlaamse mediasector
  • terbeschikkingstelling van de kennis van grote ondernemingen die reeds beschikken over een integriteitsbeleid van de kleinere ondernemingen
  • opzetten van begeleidingstrajecten om te voorzien in maatwerk en persoonlijke begeleiding
  • promoten van bestaande hulplijnen (bv. 1711, de Genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst, Unia)
  • het activeren van omstaanders via tools, handvaten, opleidingen, breder kenbaar maken van het Vlaggensysteem van Sensoa
  • het voorzien in (een pool van) vertrouwenspersonen en de nodige opleidingen hiervoor
  • het voorzien in intimiteitscoördinatoren
  • respectvolle verslaggeving in de media

Meer info over ongewenst gedrag en de aanstelling, de rol en de taken van de vertrouwenspersoon, vind je terug op INNIwise.

Bronnen:

  • Mediarte
  • Benjamindalle.be
71 % van de vrouwen in de Vlaamse media- en cultuursector slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.