Specifieke maatregelen welzijn op het werk voor dienstboden en huispersoneel

 15/05/23

Nieuws

 Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Via koninklijk besluit van 7 mei 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2023, wordt met ingang van 15 mei 2023 in boek X van de codex over het welzijn op het werk een nieuwe titel 6 ingevoegd: “Dienstboden en huispersoneel”.

Dit koninklijk besluit heeft tot doel specifieke maatregelen te voorzien betreffende dienstboden en huispersoneel en, naar aanleiding hiervan, het in werking laten treden van de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, voor wat betreft de dienstboden en het huispersoneel.

Deze wet van 15 mei 2014 heeft namelijk tot doel om de welzijnswet van toepassing te maken op dienstboden en huispersoneel, overeenkomstig Conventie nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het huispersoneel (officieel door België geratificeerd op 10 juni 2015).

Het koninklijk besluit voorziet dat de codex over het welzijn op het werk van toepassing is op werkgevers van dienstboden of huispersoneel en op deze dienstboden en het huispersoneel, voor zover het niet in specifieke bepalingen voorziet. Om deze werkgevers te ondersteunen bij het uitvoeren van de risicoanalyse, werd een instrument OIRA “Dienstboden” uitgewerkt.

De werkgever die dit instrument van online risicoanalyse correct heeft gebruikt, wordt geacht de risicoanalyse te hebben uitgevoerd. Vervolgens dient hij de adequate preventiemaatregelen uit te voeren en deze werknemers, voor het begin van de tewerkstelling, een document af te leveren met alle nodige informatie inzake veiligheid en gezondheid die nuttig zijn voor het uitoefenen van de functie (de functiebeschrijving, de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, de arbeidsmiddelen, de vereiste werkkledij of PBM, …).

Daarnaast verlicht het koninklijk besluit de verplichtingen op vlak van het welzijnsbeleid en voorziet specifieke bepalingen inzake gezondheidstoezicht (gezondheidsbeoordeling om de 3 jaar) en arbeidsplaatsen. De werkgevers die reeds dienstboden of huispersoneel tewerkstellen, zullen 1 jaar tijd hebben om zich te schikken naar deze bepalingen.

Bron: K.B. 7-5-2023, B.S. 15-5-2023

Specifieke maatregelen welzijn op het werk voor dienstboden en huispersoneel

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.