nieuwsoverzicht 6 dec - 10 dec (wk 49)

 10/12/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

cao nr. 149 / Lijst beroepsziekten / Asbest / Arbeidsongevallen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Verlenging geldigheidsduur cao nr. 149

Via cao nr. 149/2 van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis wordt cao nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, geregistreerd op 17 februari 2021 onder het nummer 163266 verlengd tot 31 maart 2022.

Bron: NAR

B. Nieuwe COVID-code in lijst beroepsziekten

De ministerraad van 3 december 2021 keurde in tweede lezing een ontwerp van KB goed dat een nieuwe code 1.404.05 invoert in de beroepsziektenlijst, op basis waarvan slachtoffers van de ziekte met bijhorende code, een vergoeding kunnen krijgen via Fedris.

De nieuwe code wordt omschreven als “Elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor zover het optreden van de ziekte wordt vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.”

Het ontwerp werd ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Gevaren van asbest bij renovatie

Werken met asbest is niet zonder gevaar. Opleiding en sensibilisering over de gevaren van asbest bij een renovatie zijn dan ook van groot belang voor iedereen die met asbest in contact zou kunnen komen.

In een parlementaire vraag van 18 december 2020, vraag Sophie Thémont naar de maatregelen die België neemt ter verbetering van de opleiding en de sensibilisering van de arbeiders met betrekking tot de asbestgerelateerde risico’s tijdens renovatie en in het verlengde hiervan naar de maatregelen ter bescherming van iedereen die tijdens renovatiewerkzaamheden met asbest in contact zou komen.

Door een wetswijziging aan de wet van 25 mei 2017 met betrekking tot de financiering van het asbestfonds, kreeg Fedris de mogelijkheid om een twee jaar durende campagne over de gevaren van asbest te lanceren, in samenwerking met Constructiv, zowel voor particulieren, werknemers als werkgevers.
Naast reclameacties, werden ook enkele blijvende hulpmiddelen ontwikkeld.
Het gaat onder meer om:
- de app “AsbestCheck” die hulp biedt wanneer men vermoedt in aanraking te komen met asbest
- de website https://alertvoorasbest.be/ over identificatie van asbest, gevaren, erkenning van asbestverwijderaars, wettelijke verplichtingen, …
- herwerking en verbetering van de website van het Asbestfonds

Meer info over asbest is ook terug te vinden op INNIwise.

Bron:
Vr. en Antw. Kamer, Vr. nr. 301, 18 december 2020 (S. THÉMONT, antw. F. VANDENBROUCKE)

B. Aantal arbeidsongevallen 2020 en 2021

In een parlementaire vraag van 29 juli jl. werd gepolst naar het aantal arbeidsongevallen voor 2020 en de voorlopige cijfers voor 2021, opgedeeld per leeftijdscategorie, alsook naar het aantal ernstige ongevallen in absolute aantallen en percentages.

De cijfers over het aantal aanvaarde arbeidsplaatsongevallen van 2020 werden ondertussen gepubliceerd op de website van Fedris en kunnen daar in detail geraadpleegd worden.

De cijfers over het aantal aanvaarde arbeidsplaatsongevallen van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Bronnen:

- Vr. en Antw. Kamer, Vr. nr. 928, 29 juli 2021 (G. COLEBUNDERS, antw. F. VANDENBROUCKE)
- Fedris

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

  • Brandveilige parkeer- en laadplaatsen voor elektrische voertuigen
nieuwsoverzicht 6 dec - 10 dec (wk 49)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.