8 nov - 19 nov (wk 45 en 46)

 19/11/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

verstrengde coronamaatregelen / beleidsnota's EU-OSHA

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Verstrengde coronamaatregelen vanaf 20 november 2021

Het overlegcomité is op 17/11 vervroegd bijeengekomen en heeft een aantal nieuwe coronamaatregelen beslist, gelet op het stijgend aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorg. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf zaterdag 20 november en gelden voorlopig tot vrijdag 28 januari.

1. basis = social distancing en beperking sociale contacten

De veilige afstand van 1,5 meter dient gerespecteerd te worden en het aantal sociale contacten maximaal beperkt. Deze sociale contacten vinden bovendien bij voorkeur buiten plaats.

2. ruime mondmaskerplicht

Vanaf de leeftijd van 10 jaar moet het mondmasker verplicht gedragen worden:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Met betrekking tot het onderwijs, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het Vlaams onderwijs voert de mondmaskers terug in het secundair onderwijs. Daarnaast blijven ze gehandhaafd in het 5e en 6e leerjaar, waar ze eerder al ingevoerd werden.

3. Covid Safe Ticket+

Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, wordt ook het mondmasker verplicht.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden);
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

4. telewerk opnieuw verplicht

Telewerk wordt opnieuw verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december zijn maximaal 2 terugkeerdagen per personeelslid toegestaan.

Er moet ook opnieuw een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

5. veralgemeende extra vaccinatie

Er komt zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik voor iedereen die volledig gevaccineerd is.

Bij gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap zal de vaccinatie voor de 5 tot 11-jarigen zo snel mogelijk opgestart worden en dit op vrijwillige basis.

6. CO2-meters - ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.


Bron: info-coronavirus.be

B. Beleidsnota’s EU-OSHA over de circulaire economie en VGW

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde twee nieuwe beleidsnota’s m.b.t. de rol van digitalisering en afvalbeheer in de circulaire economie en de gevolgen daarvan voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

1. beleidsnota over de rol van digitalisering

In deze beleidsnota wordt de rol van digitalisering in een circulaire economie en de mogelijke effecten daarvan op VGW onderzocht aan de hand van vier toekomstscenario’s voor de circulaire economie in 2040 om te anticiperen op veranderingen en om VGW-risico’s vast te stellen. Er wordt stilgestaan bij de uitdagingen en bij kwesties die in alle vier de scenario’s aan de orde zijn, bijvoorbeeld informatievoorziening en gegevensuitwisseling, arbeidsflexibiliteit, werk onder het opleidingsniveau en risico’s met betrekking tot screening van en toezicht op werknemers.

2. beleidsnota over de rol van afvalbeheer

In deze beleidsnota wordt aan de hand van vier scenario’s voor de circulaire economie onderzocht hoe de toekomst er voor de afvalbranche in 2040 uit gaat zien. Niet alleen worden problemen omschreven maar er wordt ook aandacht besteed aan uitdagingen en kansen bij de automatisering van afvalprocessen, het gebruik van robotica en de (snel) veranderende regelgeving.


Bronnen:

 • EU OSHA
 • Beswic
8 nov - 19 nov (wk 45 en 46)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.