28 juni - 2 juli (wk 26)

 02/07/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Machinerichtlijn wordt Machineverordening – feedbackperiode tot 2 augustus 2021

De machinerichtlijn 2006/42/EG wordt vervangen door een machineverordening (COM 2021:202). De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een concepttekst van de verordening gepubliceerd.

Na de goedkeuring door de Commissie is een nieuwe feedbackperiode voorzien van 26 april tot 2 augustus 2021.

Alle feedback wordt door de Europese Commissie samengevat en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel. Dit proces kan dan 12 maanden in beslag nemen.

De herziening van Richtlijn 2006/42/EG over de productveiligheid van machines vindt plaats in het kader van de prioriteit “een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk” van het werkprogramma van de Commissie voor 2020 en draagt bij aan de digitale transitie en het versterken van de eengemaakte markt.

Met dit voorstel wordt beoogd de volgende problemen aan te pakken:

 1. nieuwe risico’s als gevolg van opkomende technologieën worden onvoldoende gedekt door het toepassingsgebied van de machinerichtlijn;
 2. rechtsonzekerheid als gevolg van onduidelijkheid over het toepassingsgebied en de definities en mogelijke veiligheidslacunes met betrekking tot traditionele technologieën;
 3. onvoldoende bepalingen voor machines met een hoog risico;
 4. geldelijke en milieukosten van uitgebreide documentatie op papier;
 5. tegenstrijdigheden met andere wetgeving van de Unie inzake productveiligheid;
 6. uiteenlopende interpretaties als gevolg van omzetting van de richtlijn in de verschillende nationale wetgeving.

Het ontwerp kan geraadpleegd worden op de website van de Europese Unie.

Meer info over de mogelijkheid tot het geven van feedback kan je ook daar terugvinden.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Thuis- en telewerk post-covid: kansen voor een meer duurzame mobiliteit.

Vanaf 1 juli 2021 is telewerk niet langer verplicht. Hoe voorkomen we dat iedereen terug massaal in de auto kruipt en we terug even lang in de file staan als voor de crisis? Wat kunnen werkgevers doen om de trend die tijdens de crisis is ingezet, vast te houden? En hoe kan telewerk een échte game changer zijn voor de transitie richting een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem?

Door vanaf vandaag thuis- en telewerk structureel in te bedden in bedrijven en organisaties ontstaat er nog niet automatisch een grote impact op onze verplaatsingen. Telewerk leidt niet per se tot minder verplaatsingen, maar wel tot andere verplaatsingen: minder naar het werk, maar meer richting nabije coworkingplekken en in functie van persoonlijke doelen.

Vias Institute biedt inzicht in een paper hoe we de positieve effecten van telewerk op mobiliteit tijdens de coronacrisis kunnen behouden. Telewerk dient hiertoe hand in hand te gaan met vernieuwende mobiliteitsoplossingen binnen ondernemingen. Vias analyseert de situatie post-corona en doet 10 concrete aanbevelingen voor werkgevers, mobiliteitsaanbieders en het beleid.

Vias is een onafhankelijk kennisinstituut dat handelt als een referentie voor burgers, publieke overheden en bedrijven om de verkeersveiligheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid te verbeteren.

Bron: Vias & telewerken.be

B. Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2021-2027)

Het strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 formuleert kernprioriteiten en acties voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers en het aanpakken van snelle veranderingen in de economie, op demografisch gebied en qua werkpatronen.

Het strategisch kader focust op drie uitdagingen:

 1. het anticiperen en omgaan met veranderingen op de werkplekken in een context van een groene, digitale en demografische transitie;
 2. het verbeteren van de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 3. het verhogen van de paraatheid om in te kunnen spelen op actuele en toekomstige gezondheidscrises.

Ontdek het strategisch EU-kader 2021-2027: het integrale rapport of de samenvatting (Engelstalig). Ontdek het symposium “Prevention, now more than ever” hieromtrent en neem deel aan het debat. Het evenement wordt live gestreamd via het web op maandag 5 juli 2021 om 13.00. Registreer je hier.

Bron: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk - EU-OSHA

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise:

 • Verslaving en (thuis)werk: maximaal inzetten op preventie
 • Strategisch EU-kader 2021-2027 (achtergrondinfo)
28 juni - 2 juli (wk 26)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.