Nieuwsoverzicht week 44

 30/10/20

Wekelijks nieuwsoverzicht

26 – 30 oktober 2020

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

a. Aangepaste versie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan – publicatie op 30-10-2020

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd met de noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk met het coronavirus maximaal te vermijden.

De aangepaste versie heeft tot doel alle ondernemingen te helpen om veilig te blijven werken in alle omstandigheden (business continuity), ondanks het bestaan van de pandemie, terwijl de vorige versie eerder tot doel had de bedrijven te helpen bij de heropstart na een lockdown. Er werd rekening gehouden met nieuwe inzichten op het terrein en er werden een aantal verduidelijkingen aangebracht en extra accenten gelegd.

Er werden onder meer aanpassingen gedaan in verband met social distancing, het thema telewerk werd uitgebreid, de regels met betrekking tot het dragen van mondmaskers werden verder toegelicht, richtlijnen inzake het collectief vervoer werden verduidelijkt, de regels met betrekking tot ventilatie en verluchting werden uitgebreid.

Verder wordt de nadruk gelegd op het belang van het naleven van de maatregelen inzake quarantaine en isolatie en meer in het algemeen op het feit dat alle actoren (werkgevers, werknemers, de IDPBW, de EDPBW, het CPBW, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, …) samen tegen het virus moet strijden om de verspreiding ervan onder controle te houden.

Het is nuttig om op basis van deze aangepaste versie te checken of de reeds genomen hygiënemaatregelen en organisatorische maatregelen moeten worden aangepast of versterkt.

Bronnen en meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te

b. Oproep tot campagnepartners “Verlicht de last” om spier- en skeletaandoeningen op het werk tegen te gaan

De EU-OSHA wil met haar campagnes voor een gezonde werkplek de veiligheid en gezondheid op het werk promoten en het bewustzijn over veiligheid en gezondheid op het werk in heel Europa vergroten.

De campagnes worden uitgewerkt rond een duidelijk omschreven thema en zijn ook in het bijzonder gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en kwetsbare groepen werknemers, zodat elke campagne degenen bereikt die het meest steun nodig hebben.

EU-OSHA roept bedrijven en organisaties op om zich in te schrijven voor de campagne 2020-2022 “Gezond werk: verlicht de last! “ die erop is gericht spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) aan te pakken, de meest verbreide werkgerelateerde gezondheidsklachten.

Voor het welslagen van de campagne is ondersteuning door officiële campagnepartners heel belangrijk. Deelname aan de campagne heeft voor partners bovendien het voordeel dat zij daardoor zichtbaarder kunnen worden, hun netwerken kunnen uitbreiden en goede praktijken kunnen uitwisselen.

Bronnen en meer info:

https://osha.europa.eu/nl/highlights/lighten-load-calls-partners-address-msds-workplace

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/about-campaign

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner

c. UKCA-mark (UK Conformity Assessed) - Productcertificatie

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder een Brexit-deal, zal het UKCA-mark (UK Conformity Assessed) het nieuwe UK-productmerk zijn dat zal worden gebruikt voor bepaalde producten die u als fabrikant op de Britse markt brengt[1].

Op de Europese markt zal dit echter niet worden erkend. Dit betekent dat, om in de Europese Unie te kunnen worden verkocht, producten die een CE-markering nodig hebben, nog steeds een CE-markering nodig zullen hebben.

De UKCA-markering zou op 1 januari 2021 in werking treden voor meeste producten die momenteel onder de verordeningen en richtlijnen voor CE-markering vallen. Zolang de Britse en de EU-regelgeving op elkaar afgestemd blijven, zal de CE-markering tot eind 2021 erkend blijven in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf begin 2022 zullen echter alleen producten met UKCA-markering in Groot-Brittannië worden geaccepteerd.

De CE-markering zal erkend blijven voor producten die in de EU27-landen op de markt worden gebracht.

Bronnen en meer info:

https://www.bsigroup.com/nl-BE...


[1] Dit zal het geval zijn voor producten die de diensten van een aangemelde instantie nodig hebben voor de beoordeling van de conformiteit door een derde partij en als deze dienst is uitgevoerd door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aangemelde instantie omdat de aangemelde instanties in het Verenigd Koninkrijk niet langer door de EU zullen worden erkend. In de meeste gevallen kunt u dus nog steeds de CE-markering gebruiken voor producten die in het Verenigd Koninkrijk op de markt worden gebracht.

Nieuwsoverzicht week 44

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.