nieuwsoverzicht 22 tot 26 jan 2024 (wk 5)

 29/01/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Verzwaard risico arbeidsongevallen uitzendkrachten / NEHAP3 / Geestelijke gezondheid in België / Enquête wetgeving psychosociale risico's / See2-days

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Voorstel K.B. verzwaard risico voor arbeidsongevallen van uitzendkrachten

Tijdens de ministerraad van 26 januari 2024 werd het ontwerp van K.B. goedgekeurd dat arbeidsongevallen van uitzendkrachten toevoegt in de K.B. van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met onevenredig verzwaarde risico’s.

Het voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en houdt een wijziging in die ongevallen van uitzendkrachten mee opneemt in de berekening van verzwaarde risico’s. Daarnaast zullen arbeidsongevallen van uitzendkrachten bij de werkgevers worden geïdentificeerd en geregistreerd, wanneer ze zijn opgespoord door Fedris en voldoen aan de voorwaarden voor een verzwaard risico.

In de huidige wetgeving moeten ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vormen in vergelijking met andere ondernemingen binnen dezelfde sector een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar of Fedris. Vervolgens wordt dit bedrag binnen de onderneming in kwestie aan preventie toegewezen.

Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de Raad van State. We volgen dit verder voor u op.

Bron: news.belgium

B. NEHAP3 gelanceerd

In een eerder nieuwsbericht kondigden we de komst van het nieuwe Nationale Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP 3) reeds aan.

Op 23 januari jl. werd het actieplan voorgesteld door Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu.

Bijna een kwart van alle sterfgevallen houdt verband met milieufactoren waarop we een invloed kunnen uitoefenen, aldus het WHO. De risicofactoren gelinkt aan milieu hebben onder meer een effect op niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, hart-en vaatziekten of zelfs psychische stoornissen.

Alsmaar vaker geven wetenschappers aan dat factoren die met klimaatverandering verband houden een invloed hebben op onze gezondheid. Een rapport van de OESO toont aan dat fijnstof (deels gegeneerd door de verbranding van fossiele brandstoffen) heeft bijgedragen tot bijna 375 000 vroegtijdige sterfgevallen. Daarnaast blijkt ook dat de gezondheidszorg bijna 4% bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee één van de grootste uitstoters is.

Het nieuwe actieplan legt de focus dan ook op 2 prioriteiten:

  • Veerkracht, adaptie en strijd tegen de klimaatverandering
  • Vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de volksgezondheid en het leefmilieu.

Hier wil men aan werken door bijvoorbeeld het Nationaal plan voor hormoonverstoorders (NAPED) of een risicobeoordeling van chemische stoffen (PARC-project).

De volledige tekst kan u hier nalezen.

Bron: news.belgium

C. Onderzoek naar geestelijke gezondheid in België

Sciensano volgt door middel van het BELHEATH-onderzoek de evolutie van gezondheid en welzijn onder de Belgische bevolking op. Op die manier wil men gezondheidsautoriteiten informeren over de behoeften van de burgers op gebied van geestelijke gezondheid.

Men probeert de groepen vast te stellen die het meeste moeilijkheden ondervinden en dus ondersteuning kunnen gebruiken. Een eerste enquête werd in oktober 2022 afgenomen, de derde (en meest recente) gebeurde in juni 2023.

Opvallend in de recente cijfers is dat het niveau van angst en depressie lager liggen dan op het einde van de COVID-crisis. Het valt op dat vooral jongere personen (categorie 18-29 jaar en 30-49 jaar) meer kans hebben om symptomen van angst en depressie te tonen. Dit was ook het geval voor mensen die alleen wonen, een laag opleidingsniveau hebben of mensen zonder werk en arbeidsongeschikten.

Hierbij moet ook het effect van sociale steun vermeld worden: wie minder sociale steun kent, is sneller geneigd om angst en depressie te ervaren bij tegenslag.

Men bekeek in het onderzoek ook het welzijn op het werk. Maar liefst 23% van de werkende bevolking liep in juni 2023 het risico op een burn-out. Velen van hen rapporteerden eveneens een lage levenstevredenheid, angst en depressie.

Factoren die een negatieve invloed hebben en kunnen bijdragen aan een burn-out zijn de volgende:

  • Een hoge werkbelasting
  • Een hoge emotionele belasting
  • Jobs waarbij de taakeisen of -verwachtingen inconsistent zijn
  • Werkonzekerheid.

Daartegenover staan de factoren die een positieve invloed hebben en helpen een burn-out te voorkomen zoals sociale steun en het goed gebruiken van vaardigheden.

87% van de werkenden gaf aan tevreden te zijn met hun baan.

Het volledige rapport kan je hier nalezen (in het Nederlands).

Bron: sciensano

D. Deelnemers gezocht: enquête wetgeving psychosociale risico’s

De FOD Werkgelegenheid heeft een team van de Université libre de Bruxelles (ULB) de opdracht gegeven om de wetgeving rond psychosocial risico’s op het werk te evalueren. Dit alles kadert binnen het Federaal actieplan mentaal welzijn op het werk.

Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor men deelnemers aan de enquêtes zoekt. Behoor jij tot één van de doelgroepen en help je graag mee? Je vindt de verschillende enquêtes hieronder:

Bron: BeSWIC

E. Zien we jou op de See2-days?

Op donderdag 8 februari gaat in Kortrijk XPO de negentiende editie van de See2-days door.

Laat je tijdens de seminaries op die dag volledig onderdompelen in verschillende thema’s binnen veiligheid, ergonomie, omgeving en energie. Bouw je netwerk verder uit tijdens ontmoetingen met andere bezoekers en standhouders. Geniet kortom van een fijne en interessante namiddag!

Gratis inschrijven kan via deze link.

INNI Group is partner van de See2-days. Wil je ons graag een bezoekje brengen? Dat kan op stand 20.

Bron: See2-days

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Regelmatig worden nieuwe praktische documenten toegevoegd aan onze databank:

nieuwsoverzicht 22 tot 26 jan 2024 (wk 5)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.