nieuwsoverzicht 16 tot 20 okt (wk 42)

 25/10/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Loopbaanverwachtingen / NEHAP 3 / Thuiswerken en productiviteit / Arbeidsarts contacteren via Mijngezondheid.be / Vergadervrije momenten / Eurobarometer: fysieke en mentale gezondheid / Verplicht keukenafval en etensresten sorteren / Hoe werkbaar is je job

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Onderzoek naar loopbaanverwachtingen van werknemers

Een sterk personeelsbeleid is essentieel op een markt waar de vraag naar arbeid groot is. Om Belgische organisatie te helpen inspelen op snel veranderende behoeften en verwachtingen van nieuwe talenten onderzoeken Vlerick Business School, Great Place To Work, HRmagazine, Références en HTag de loopbaanverwachtingen van werknemers.

Voor deze studie is men op zoek naar werknemers die momenteel in dienstverband werken in een Belgische organisatie. De survey peilt naar de loopbaanverwachtingen, -intenties en sollicitatievoorkeuren. Er zal gekeken worden naar het belang dat Belgische werknemers hechten aan de beloften die door de (toekomstige) werkgever worden gedaan. Begin 2024 mogen we de resultaten verwachten.

Deelnemen aan het onderzoek kan via deze link.

Bron: HRmagazine

B. Advies van de Hoge Gezondheidsraad: derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3)

Het derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3) werd in augustus 2023 door de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen voorgesteld. Het plan focust voor de periode 2023-2029 op klimaatadaptatie en het verminderen van de schadelijke impact van chemische stoffen op de Belgische volksgezondheid en het leefmilieu. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft intussen het plan geëvalueerd en formuleerde een aantal algemene aanbevelingen ter verfijning.

De adaptatie aan de effecten van de klimaatverandering op de gezondheid in België wordt door de HGR als prioritair beschouwd. Wel geeft men aan dat er momenteel nog geen indicatoren bepaald zijn om dit punt te evalueren. Tevens wordt benadrukt dat een wildgroei aan nieuwe initiatieven vermeden moet worden. Hiervoor is het nodig om bij de start een volledig overzicht openbaar te maken van de activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vele initiatieven die ons land rijk is.

Ook prioritair vanwege de directe impact op de volksgezondheid is het Ozon- en Hitteplan.

De directe impact op innovatief wetenschappelijk onderzoek en de coördinatie tussen Belgische wetenschappelijke instellingen maakt de Chemische Risicobeoordeling (PARC) eveneens prioritair. Het PARC partnerschap en de communicatie van PARC Belgium moet wel geoptimaliseerd worden.

Het nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED) is absoluut prioritair. Dit omdat er een grote impact is van hormoonverstoorders op beschavingsziekten. Een goede communicatie naar het brede publiek is hier belangrijk met het oog op bewustwording. Om dubbel werk te vermijden is hier overleg met de HGR aan te raden.

Andere belangrijke punten zijn onder meer de opleiding van gezondheidsprofessionelen en de monitoring van exotische steekmuggen en teken.

Minder prioritair voor de HGR is het duurzaam koolstofarm gezondheidssysteem omdat verwacht wordt dat vanuit gezondheidsperspectief meer winst te behalen is met de bovenstaande initiatieven.

Het volledige rapport kan hier worden nagelezen.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

C. Thuiswerken en productiviteit

De Duitse onderzoeksinstelling ifo Institute stelt vast dat 6 op de 10 Duitse bedrijven verwacht dat de productiviteit gelijk zou blijven bij een volledige terugkeer naar kantoor. Slechts 1 op 3 verwacht in dat geval meer productiviteit.

De resultaten zijn in veel sectoren vergelijkbaar. De textielindustrie is een uitzondering. Daar verwacht 54% een hogere productiviteit op kantoor. Ook de grafische industrie (48%) en de autofabrikanten (43%) vormen een uitzondering.

Van de bedrijven die een productiviteitsdaling verwachten bij volledige terugkeer schat iets minder dan de helft het verlies in op 5 à 10%. Bijna een derde denkt aan een productiviteitsverlies van 10 tot 20%.

Zij zien de volgende voordelen aan thuiswerken:

 • een flexibelere planning van de werktijden
 • minder afleiding
 • meer tevredenheid
 • een betere work-life balance

Meer dan een derde van de bedrijven die denken dat een terugkeer naar kantoor tot meer productiviteit zal leiden, verwacht dat het om een stijging tussen de 10 en 20% kan gaan. Iets minder dan de helft verwacht een productiviteitswinst van 5 à 10%.

De voordelen van het werken op kantoor zijn volgens hen:

 • een efficiëntere coördinatie en communicatie
 • meer kennisdeling
 • minder afleiding
 • handiger om teams te managen

In de bijdrage ‘Team-out op de loer bij overmatig telewerk: hoe vermijd je dit?’ op onze website vind je nog enkele tips om telewerk tot een succes te maken.

Wie graag het volledige rapport naleest kan dit via deze link. (Uitsluitend in het Duits beschikbaar.)

Bronnen:

 • HRmagazine
 • Ifo institut

D. Arbeidsarts contacteren via Mijngezondheid.be

De meeste bedrijven werken samen met een externe preventiedienst. Daardoor weten werknemers vaak niet goed wie hun externe arbeidsarts is. Co-Prev werkte daarom de tool seed-connect.be uit. Hier kan je met je eID en rijksregisternummer aanmelden en zo meteen de contactgegevens van je arbeidsarts en preventieadviseur psychosociale aspecten terugvinden.

De link naar deze website staat voortaan ook op Mijngezondheid.be, het digitale gezondheidsportaal voor burgers die op zoek zijn naar persoonlijke gezondheidsgegevens of betrouwbare algemene gezondheidsinformatie.

Meer weten over het gezondheidstoezicht in een onderneming? Lees het hier.

Bron: Idewe

E. Vergadervrije momenten

Uit een studie van de Universiteit van Gent blijkt dat de helft van de Vlaamse werknemers voorstander is van vastgelegde vergadervrije momenten. Naar de praktische organisatie toe is er veel flexibiliteit. Een uitgesproken voorkeur blijkt niet uit de ondervraging, al scoort een halve dag per week het beste met 36%.

Opvallend is dat vrouwen en leidinggevende vooral voorstander zijn van vergadervrije momenten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat vrouwen meer nood hebben aan flexibel werken en het vrij invullen van hun agenda omdat zij vaak deeltijds werken. Voor leidinggevenden zou het hoger aantal meetings een verklaring kunnen betekenen.

Veel vergaderen zorgt ervoor dat de werkdruk stijgt doordat er minder tijd is om de taken af te krijgen. Ook de autonomie neemt af bij veel vergaderingen. Werkdruk en autonomie zijn beide sleutelelementen die leiden tot stress in de werkomgeving. Het mag dan ook niet verbazen dat vergadervrije momenten gerelateerd worden aan een hoger welzijn op het werk.

Ten slotte verwachten de werknemers meer productiviteit wanneer er vergadervrije momenten zijn.

Bronnen:

 • VRT nws
 • UGent

F. Eurobarometer: Fysieke en mentale gezondheid gaan hand in hand

Begin oktober werden de resultaten van een Eurobarometer-survey over mentale gezondheid in Europa gepubliceerd. De cijfers zijn verontrustend: bijna de helft van de Europeanen heeft al te kampen gehad met mentale-gezondheidsproblemen en meer dan de helft geeft aan geen professionele hulp te hebben gekregen.

Bijna 90 procent van de ondervraagden geeft aan dat het promoten van mentale gezondheid even belangrijk is als het promoten van fysieke gezondheid.

Uit de Eurobarometer blijkt dat heel wat recente gebeurtenissen zoals de COVID-pandemie, de oorlogssituatie in Oekraïne, de klimaatcrisis … een duidelijke negatieve impact hebben gehad op de mentale-gezondheidstoestand in Europa.

De Belgische deelnemers geven aan dat de leefomstandigheden en financiële veiligheid belangrijke factoren zijn om tot een goede mentale gezondheid te komen. Een grote meerderheid erkent de negatieve impact van sociale media. Ongeveer een derde van de Europeanen geeft te kennen dat fysieke activiteiten en sociaal contact een positieve invloed hebben.

Om af te sluiten: volgens 26% van de Belgische deelnemers is de werkomgeving de beste plaats om mentale problemen in een vroeg stadium te detecteren.

Bronnen:

 • Europa.eu
 • PRpro

G. Vanaf 2024 sorteert elk bedrijf verplicht keukenafval en etensresten

Vanaf januari 2024 zijn alle bedrijven, ook die zonder een bedrijfsrestaurant, verplicht om keukenafval en etensresten te sorteren.

We zetten een aantal stappen op een rijtje om de omschakeling vlot te laten verlopen:

 1. Contacteer uw gemeente of private inzamelaar en vraag voor een geschikte afzet- of rolcontainer om het afval in te verzamelen.
 2. Bekijk welke inzamelfrequentie het beste past bij de hoeveelheid keukenafval die je produceert.
 3. Voorzie goede afvalbakken op de werkplek, eetplaats en keuken. Hiervoor kan je ook de inzamelaar of gemeente contacteren. Natuurlijk kan je ook zelf afvalbakken aankopen.
 4. Informeer je personeel en communiceer. Op de site van OVAM vind je heel wat communicatiemateriaal dat je hiervoor kan gebruiken. Denk eraan om ook duidelijke richtlijnen te geven aan de verantwoordelijke voor het legen van de vuilbakken.

Deze info kan je ook opnemen in de onthaalbrochure van je bedrijf. Een voorbeeld van een onthaalbrochure vind je op onze website.

Bron: OVAM

H. Rapport: Hoe werkbaar is je job?

De resultaten van de nieuwe werkbaarheidsmeting van de SERV | Stichting Innovatie & Arbeid zijn verschenen.

Laat ons starten met goed nieuws: het aantal werknemers zonder werkbaarheidsknelpunten stijgt licht van 49,6% in 2019 naar 51,8% in 2023. De werknemers zijn nu meer gemotiveerd en hebben meer leermogelijkheden dan in 2019.

Als we kijken naar de werk-privébalans zien we geen verandering, net als bij de cijfers over werkstress. 1 op 3 werknemers geeft aan werkstressklachten te hebben. Hier verder op inzetten blijft dus nodig.

Werkbaar werk komt niet alleen ten goede aan de werknemers, maar ook ondernemingen en de samenleving hebben hier baat bij, blijkt uit de cijfers. Mensen met een werkbare job blijven hun werkgever meer trouw. Dat is op een krappe arbeidsmarkt een pluspunt.

Voorts maakt werkbaar werk dat mensen langer werken. Ruim 80 procent van de veertigplussers met werkbaar werk zien het als haalbaar om tot de pensioenleeftijd te werken.

Ten slotte zorgt werkbaar werk ervoor dat er minder ziekteverzuim is, wat ook een voordeel voor zowel werkgever als samenleving is.

Bron: SERV

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:


In de spotlight:

INNIwise bevat een schat aan informatie voor preventieadviseurs. Om je wegwijs te maken in deze databank leiden we je kort rond door middel van een filmpje. Bekijk de video hier.


nieuwsoverzicht 16 tot 20 okt (wk 42)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.