nieuwsoverzicht 19 tot 23 feb 2024 (wk 9)

 27/02/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

CO2-meters / Veiligheidsenquête groene sectoren / Klimaatuitdagingen / Gezondheid werknemers

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuwe wetgeving omtrent CO2-meters

Op 21 februari jl. verscheen in het staatsblad nieuwe wetgeving omtrent de voorwaarden voor het op de markt brengen van draagbare en vervoerbare CO2-meters in het kader van de opvolging van de binnenluchtkwaliteit. Het K.B. van 7 februari bepaalt onder meer voorwaarden voor de nauwkeurigheid van de CO2-concentratiemetingen. Deze moeten voortaan voldoen aan een Europese norm. Daarnaast zou er ook de mogelijkheid tot kalibratie van het apparaat moeten zijn om zeker te zijn dat het toestel naar behoren werkt.

Belangrijk, de CO2-meters die nu in gebruik zijn, hoeven niet te worden vervangen. De wetgeving verbiedt het verkopen of gebruiken van toestellen die reeds op de markt waren voor 22 maart 2024 niet.

Er wordt wel aangeraden om de meettoestellen geregeld te kalibreren en om de federale aanbevelingen betreffende het plaatsen en gebruiken van de toestellen op te volgen.

Bronnen:

  • FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • K.B. 7-2-2024 (B.S. 21-2-2024)

B. Veiligheidsenquête groene sectoren: resultaten bekend

Prevent Agri publiceerde onlangs de resultaten van hun veiligheidsenquête. Hierbij werden 1660 werknemers uit de land- en tuinbouw, tuinaanleg, … via een korte vragenlijst gevraagd hoe het met hun veiligheid zat.

Uit deze bevraging blijkt dat 8% van hen het afgelopen jaar een ongeval had gehad.

Als er naar de oorzaken van deze ongevallen wordt gekeken, zijn teken het vaakst verantwoordelijk: tekenbeten vertegenwoordigen 15% van de ongevallen. Er is een gedeelde tweede plaats voor het manueel hanteren van zware lasten en struikelen of uitglijden (beide goed voor 12%). Het gebruiken van gemotoriseerd handgereedschap vervolledigt de top 3.

Tips over een goede ergonomie vind je op onze website. Op onze site vind je ook meer info over tekenbeten.

Bron: Prevent Agri

C. Werknemers en de klimaatuitdagingen

In de 28e editie van het HesaMag tijdschrift (publicatie van het Europees vakbondsinstituut rond VGW) ligt de focus op de effecten die de klimaatuitdagingen hebben op het welbevinden van de werknemers.

Het nummer bevat artikels over bijvoorbeeld de noodzaak om op hitte in te spelen, de droogtes die druk zetten op de landbouw, bosbranden en de circulaire economie. Deze artikels kan je raadplegen in het Engels en het Frans.

Wanneer we klimaatverandering onder de loep nemen, spelen de ISO-normen een belangrijke rol. Zo zullen bij elke nieuwe norm of herziene norm enkele clausules opgenomen worden waarin naar de klimaatverandering wordt verwezen. Dit maakt deel uit van bijlage SL van de harmonised structure.

Daarnaast is er ook nog de ISO gids 84:2020 Guidelines for addressing climate change in standards. Men is ook nog bezig met het ontwikkelen van ISO/PAS 45007 Occupational health and safety management — OH&S risks arising from climate change and climate action — Guidelines for organizations en er is een ISO/TC 343 ontwikkeld rond sustainable development goals met als doel het ontwikkelen van een toekomstige ISO53001.

Ook op nationaal niveau gebeuren heel wat inspanningen, denk maar aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Het volledige plan kan je hier raadplegen.

Bron: BeSWIC

D.

We voelen ons gezond, maar zijn het niet …

Uit een onderzoek van Attentia blijkt dat 90% van de werknemers zichzelf als gezond beschouwt. Toch heeft bijna 2/3 te kampen met overgewicht, hebben heel wat mensen een te hoge bloeddruk en zegt bijna de helft stress te ervaren. Toch niet zo gezond dan?

Op basis van meer dan 167 000 arbeidsgeneeskundige onderzoeken maakte Attentia een analyse van hoe het met de gezondheid van de werknemers gesteld is. De resultaten zijn opvallend:

  • 63% van de werknemers heeft overgewicht, 23% van hen is obees
  • 67% van de werknemers heeft een te hoge bloeddruk
  • 29% van de werknemers rookt
  • 55% van de werknemers drinkt één tot tien eenheden alcohol per week
  • 45% van de werknemers ervaart stress, waarvan bijna de helft werkgerelateerd is
  • 41% van de werknemers sport nooit of minder dan 30 minuten

Hoewel de werknemer zijn gezondheid algemeen als goed en zelfs uitstekend ervaart, mogen we de cijfers die hierboven vernoemd zijn niet licht opvatten. Het gaat immers om een heel aantal risicofactoren voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en enkele kankers. Ook de mentale impact en effecten op het immuunsysteem zijn niet te onderschatten.

Inspiratie nodig om hier op in te spelen? Bekijk zeker deze bijdragen op onze website eens:

Bron: HRmagazine

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden praktische documenten aan onze databank toegevoegd. Recent toegevoegd:

nieuwsoverzicht 19 tot 23 feb 2024 (wk 9)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.