Contactonderzoek bij een besmetting met COVID-19 op de arbeidsplaats

 11/11/20

Nieuws

 COVID-19

Hoe gaat de werkgever om met deze biologische risico’s?

Werkinstructie VVIB

De vereniging voor interne bedrijfsartsen (VVIB), stelde een werkinstructie op voor risicobeoordeling en contact tracing van COVID-19 positieve werknemers. Dit biedt een leidraad voor organisaties om:

  • Besmettingskansen zo vroeg mogelijk op te sporen om verdere verspreiding te voorkomen;
  • Risicopersonen informeren vóór dat ze symptomen vertonen;
  • Sneller gepaste maatregelen te treffen en de impact op het werk te beperken.

De laatste versie dateert van 3 augustus 2020. De werkinstructie bevat 6 hoofdstukken en 4 bijlagen. Enkele highlights:

  • Hoofdstuk 3 definities: COVID-19 infectie, gevalsclassificatie [1], contactdefinities (contact met een bevestigd geval, hoog- of laagrisicocontact [2]), zelfquarantaine
  • Hoofdstuk 4 instructies: rollen en verantwoordelijkheden (site manager, interne arbeidsgeneeskundige dienst), workflow, risico-inschatting, een voorbeeld van een tracingdocument voor mogelijke contacten, preventieve maatregelen en training.
  • Bijlagen: vb. communicatie met hoog/laag risico contact binnen het bedrijf

Belangrijk is dat het van toepassing is op bedrijven die beschikken over een Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW), waar de organisatie het toelaat om een effectieve contact tracing te organiseren.

Draaiboek Co-prev

Co-Prev heeft een draaiboek rond contact tracing opgesteld. Dit wordt regelmatig bijgewerkt. De vierde versie dateert van van 23 oktober 2020. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zorg- en niet-zorg collectiviteiten. Deze bevat interessante bijlagen: risicoanalyse op organisatieniveau en een leidraad voor triage.

Co-prev verenigt als sectororganisatie alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Regelgeving

De wettelijke basis voor contact tracing is het KB van 4 mei 2020 [3].

[1] Voor uitgebreide definities, in het bijzonder (wijzigingen in) de ‘gevalsdefinitie’ kan men terecht op de website van Sciensano - https://covid-19.sciensano.be/nl.

[2] Vanaf 01-10-2020 wordt het correct dragen van een mondneusmasker (= mond én neus bedekkend) in rekening gebracht voor het bepalen van hoog- en laagrisicocontacten.

[3] Het Koninklijk Besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

INNI Redactie

Contactonderzoek bij een besmetting met COVID-19 op de arbeidsplaats

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.