nieuwsoverzicht 11 tot 15 maa 2024 (wk 12)

 19/03/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

Aanpassing managementsysteemnorm klimaatverandering / Ramadan en vasten op de werkvloer / Axa mind health report 2024 / Checklist fietsveiligheid NAR / Rechtspraak moederschapsrust

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Aanpassing managementsysteemnorm klimaatverandering

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het International Accreditation Forum (IAF) publiceerden in februari 2024 een gemeenschappelijk communiqué over de aanpassing van de managementsysteemnormen rond klimaatverandering. Deze wordt voortaan expliciet toegevoegd aan de paragrafen 4.1 en 4.2. Dit gebeurde via een amendement 1 “Climate action changes”.

Algemeen verandert er niets, het gaat dus eerder over een verduidelijking. In de clausules staat nu reeds dat het noodzakelijk is dat de organisatie rekening moet houden met alle in- en externe factoren die een invloed kunnen uitoefenen op de effectiviteit van het managementsysteem, waaronder dus ook klimaatverandering.

Er wordt verwezen naar 31 managementsysteemnormen waaronder ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO27001, ISO28000, ISO35001, ISO39001, ISO41001, ISO45001, ISO50001. Opvallend, ISO41001 is opgenomen, ISO55001 niet.

Het volledige communiqué is hier na te lezen. (Uitsluitend in het Engels)

Bron: beSWIC

B. Ramadan en vasten op de werkvloer

Zowel voor de Christenen als de Moslims is de vastenperiode/Ramadan bezig. De vastenperiode loopt van 14 februari tot 28 maart 2024. De Ramadan start op 10 maart en loopt tot 10 april. We geven graag enkele tips voor de preventieadviseur om op deze periode in te spelen.

Bespreek met de bedrijfsarts de verschillende gezondheidsrisico’s. Bij werknemers met specifieke risico’s kan je hen aansporen om ook zelf even met de bedrijfsarts in overleg te gaan.

Bij het opstellen van werkroosters kan hier ook rekening mee gehouden worden. Bij ploegenarbeid vinden sommigen het prettig om tijdens de ramadan ’s nachts te werken zodat ze ondertussen iets kunnen eten. Anderen zijn dan weer graag thuis op dat moment. Spreek hierover met je werknemers.

Voorzie eventueel een aparte ruimte waar vastende werknemers hun pauze kunnen nemen of een ruimte waar de werknemer zich even kan afzonderen om tot rust te komen.

Denk na over de zwaarte van fysiek werk en hoe je de taken in een team kan verdelen.

Informeer geregeld bij de werknemer. Zo toon je betrokkenheid en kan je ingrijpen waar nodig. Communicatie is key, wees open naar collega’s toe zodat ook zij respect kunnen tonen.

Bronnen:

  • Jaarkalender.nl
  • Van Oers
  • Prebes

C. Axa mind health report 2024

Het Axa mind health report van 2024 is gepubliceerd en de resultaten zijn niet geruststellend: onze mentale gezondheid is er vorig jaar op achteruit gegaan.

De internationale studie van Axa toont onder meer aan dat de ‘mind health index’ verslechterd is, maar liefst 32% van de bevolking ervaart problemen met hun mentale gezondheid. Opvallend is dat het vooral de jongeren (18-24 jaar) zijn die het moeilijk hebben. Vaak worden de problemen onderschat en 40% van de mensen met mentale problemen probeert dit zelf op te lossen, zonder tussenkomst van professionelen. 75% van de werkenden ervaarde een mentaal probleem gerelateerd aan hun werkomgeving.

Als we specifiek naar de Belgen kijken, geeft bijna de helft aan het mentaal moeilijk te hebben. 20% geeft zelfs aan ernstige problemen te ervaren. 10% van de Belgen gaf aan dat ze een burn-out hebben gehad gedurende het afgelopen jaar. De oorzaken zijn zowel in de privé- als werksfeer te vinden.

Een positieve kanttekening, Belgen zijn wel sneller geneigd om professionele hulp in te schakelen dan de rest van de Europeanen.

Dat de mentale gezondheid een impact op het werk heeft, valt niet te ontkennen. Zo neemt de energie vaak af, verdwijnt de interesse, is het moeilijker om zich te concentreren, … En dan is er nog de kost van absenteïsme.

Tijd om dus ook op bedrijfsniveau hierbij stil te staan. Heel wat werknemers geven nog aan het moeilijk te vinden om managers om hulp te vragen. Hoewel bedrijven mentale gezondheid belangrijk vinden, wordt er vaak niet tegemoet gekomen aan wat de werknemers belangrijk vinden. Zij hopen om terecht te kunnen bij externe partners, workshops of seminaries te kunnen volgen, …

Voor tips over mentale gezondheid bij werknemers kan je op onze website terecht.

Het volledige rapport van AXA vind je hier terug. (Uitsluitend in het Engels)

Bronnen:

  • Prebes
  • Axa mind health report 2024

D. Checklist fietsveiligheid NAR

Werknemers fietsen alsmaar vaker naar het werk. Hierdoor vragen werkgevers zich steeds vaker af wat hun verplichtingen zijn in verband met de veiligheid en het welzijn van de fietsende werknemers.

Ter ondersteuning publiceerde de NAR onlangs een checklist met een overzicht van de voornaamste verplichtingen die worden opgelegd in volgende aktes:

  • de Codex over het welzijn op het werk
  • de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
  • de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen.

Je vindt de checklist hier terug.

Bron : Attentia

E. Rechtspraak: veroordeling voor discriminatie na ontslag gedurende moederschapsrust

Situatieschets

Een werkneemster die sinds april 2019 aan de slag is, laat aan het einde van dat jaar aan haar leidinggevende weten zwanger te zijn. Een traumatische bevalling voor moeder en baby maakt dat kort voor het einde van haar moederschapsrust de werkneemster aan haar baas laat weten dat haar gezondheidstoestand en die van de baby het niet toelaat om na afloop van de moederschapsrust weer aan het werk te gaan. Ze dient een medisch attest in waardoor ze afwezig zou zijn tot 30 augustus. Vier dagen na het indienen van dit attest wordt ze ontslagen.

Uitspraak

Het eerdere vonnis van de arbeidsrechtbank wordt door het arbeidshof bevestigd. Er wordt geoordeeld dat de werkgever niet kon aantonen dat het ontslag niet te maken heeft met de lichamelijke toestand ten gevolge van zwangerschap en bevalling en de gezondheidstoestand van de werkneemster. Het Hof oordeelt dat het slachtoffer cumulatief gecompenseerd moet worden voor elk van de vormen van discriminatie (op grond van geslacht en gezondheidstoestand) waarvan ze slachtoffer was, alsook voor een schending van de moederschapsbescherming.

Meer weten over moederschapsbescherming? Lees erover op onze website!

Bron: news.belgium

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden nieuwe documenten aan onze databank toegevoegd. Recent toegevoegd:

nieuwsoverzicht 11 tot 15 maa 2024 (wk 12)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.