CM-onderzoek: een goede baas maakt je minder snel ziek

 02/07/21

Nieuws

Is de werksituatie mee verantwoordelijk voor je arbeidsongeschiktheid? Eind 2020 waren 470.000 werknemers arbeidsongeschikt, of dubbel zoveel als in 2004.

Een grootschalig onderzoek van het Christelijke Mutualiteit Gezondheidsfonds legt het verband tussen arbeidsongeschiktheid en werksituatie. 4.350 CM-leden namen deel aan de bevraging in november 2019, nog voor de coronapandemie toesloeg! CM peilde daarbij naar hun problemen, noden en verwachtingen voor, tijdens en na de periode van arbeidsongeschiktheid.

56% van de arbeidsongeschikten (door ziekte of ongeval) meent dat dit deels te wijten is aan omstandigheden op het werk.

Een te hoge werkdruk is voor mensen die uitvallen op het werk vaak de medeoorzaak van hun probleem. Daarna volgen alle relationele aspecten: een slechte relatie met de leidinggevende, collega's of cliënten. Veel onzekerheid op de werkvloer en fysiek zwaar werk wegen ook door.

Top 5 belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid (meerdere antwoorden mogelijk):

  • ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel en/of verstuikingen, breuken, letsels, ... (47,4 %);
  • psychische aandoening en / of burn-out (36,8 %);
  • rug- en nekpijn, rugaandoeningen, reuma, artrose, ... (31,7 %);
  • psychische aandoening: depressie, angststoornissen, ... (24 %);
  • burn-out (22 %).

Een goede verstandhouding met de leidinggevende en collega's beschermt dan weer ten dele tegen de risico's op uitval door ziekte.

Langdurig zieken geven vooral aan dat het belangrijk is om de tijd te krijgen om te herstellen. Ook de steun van leidinggevenden en collega’s kan een verschil maken. Toch zegt niet eens de helft van de respondenten zich gesteund te voelen door collega’s. Maar vier op de tien ervaart steun van leidinggevenden.

De uitgaven voor arbeidsongeschiktheid stegen in 2019 naar 8,6 miljard euro. In 2010 was dat nog 4,7 miljard euro, ofwel een toename met bijna zeven procent per jaar. CM concludeert dat bedrijven meer inspanningen moeten leveren om welzijn te bevorderen, via thuiswerk, ouderschapsverlof, eindeloopbaankrediet, ...

"Het is hoog tijd om veel meer aandacht te hebben voor welzijn op de werkvloer", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Bron CM:
de volledige studie, statistieken en 7 aanbevelingen om arbeidsongeschiktheid aan te pakken

CM-onderzoek: een goede baas maakt je minder snel ziek

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.