Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) publiceert informatief rapport over herziening machinerichtlijn

 18/06/20

Nieuws

 Arbeidsmiddelen

Op 10 juni jl. keurde de Adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een informatief rapport goed in verband met de herziening van de machinerichtlijn.

Het EESC is een Europees adviesorgaan dat werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen vertegenwoordigt. Het rapport werd in het Nederlands vertaald en kunt u raadplegen op de EESC-website.

Het EESC beschouwt de machinerichtlijn als een belangrijk en succesvol instrument voor de Europese industrie. Het Comité suggereert om de basisaanpak van deze richtlijn ongewijzigd te houden. Ingrijpende wijzigingen, met name van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, zouden een te negatieve impact hebben op de ontwikkeling van geharmoniseerde normen op Europees vlak.

Het Comité stelt ook dat sommige deskundigen druk uitoefenen om de machinerichtlijn bij te werken en aan te passen aan de uitdagingen die door digitale technologieën (Internet of Things, kunstmatige intelligentie, …) gecreëerd worden. Ook de strijd tegen cybercriminaliteit moet hoog op de agenda blijven staan.

Het EESC is zich ervan bewust dat er meer dan 700 geharmoniseerde normen ontwikkeld zijn om te beschrijven hoe machines kunnen voldoen aan de machinerichtlijn. In het beste geval zijn zij erop gericht de stand van de techniek vast te leggen die in aanmerking moet worden genomen wanneer een fabrikant besluit een alternatieve, niet-standaardaanpak te hanteren. Het EESC vraagt de Europese Commissie om de sociale partners (gebruikers van machines), markttoezichtautoriteiten en kmo’s meer bij de normering te betrekken, om op die manier een groter draagvlak te creëren voor de acceptatie en het gebruik van geharmoniseerde normen.

Het volledige rapport kunt u raadplegen op https://www.eesc.europa.eu/nl/...

redactie INNI

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) publiceert informatief rapport over herziening machinerichtlijn

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.