Worden de boosterprikken gezet op de werkvloer?

 29/11/21

Nieuws

 Biologische agentia

De Taskforce Vaccinatie wil binnenkort ook bedrijven inzetten voor de boostervaccinatie COVID-19. Voka vond al een 20-tal grote productiebedrijven hiertoe bereid.

De derde prik zal opnieuw in de bestaande vaccinatiecentra gegeven worden, maar de ministers bevoegd voor Volksgezondheid werken aan een plan om arbeidsartsen te kunnen laten vaccineren op de werkvloer. De bedrijfsgeneeskundige diensten staan immers al jaar en dag in voor de jaarlijkse griepvaccinatie in bedrijven en hebben dus de nodige ervaring met vaccineren.

De Vlaamse regering heeft eind september de modaliteiten vastgelegd om vaccinaties via de arbeidsgeneeskundige diensten mogelijk te maken:

  • De vaccinaties zijn enkel mogelijk in bedrijven met een vaccinatiegraad van minder dan 70% en met minimaal 100 werknemers.
  • Werknemers kiezen vrijwillig voor een vaccinatie op de werkvloer.
  • De onderneming doet eerst een verzoek bij arbeidsgeneeskundige dienst[1].
  • De federale overheid heeft een ‘collectivity tool’ uitgewerkt: via deze toepassing kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinatiegraad van de onderneming raadplegen, waarbij personeelslijsten worden gelinkt aan gegevens van vaccinnet.[2]

Dit kader werd uitgewerkt door Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke en minister van Werk en Economie Hilde Crevits.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan kan de arbeidsgeneeskundige dienst contact opnemen met het lokaal Vaccinatiecentrum. Vervolgens zijn er twee mogelijke scenario’s:

  • De arbeidsgeneeskundige diensten organiseren de vaccinaties zelf. Logistieke afspraken kunnen gemaakt worden met het vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone.
  • Wanneer de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinaties niet zelf organiseren, zal ieder vaccinatiecentrum bekijken of er nog voldoende capaciteit is om mobiele equipes in te zetten om de vaccins toe te dienen. In dit geval gaat het om een inspanningsverbintenis.

Wanneer vaccinatie overwogen wordt op de werkvloer wordt dit bij voorkeur geagendeerd op het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Tegen half maart hoopt de Taskforce Vaccinatie de overgrote meerderheid te hebben geprikt. De vaccinatiecentra blijven nog tot minstens eind april 2022 open.

[1] Op vraag van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit is ook belangrijk in het kader van het respecteren van de privacy van werknemers.

[2] Vaccinnet is het bestelsysteem voor de vaccins van de Vlaamse overheid. Je vindt er ook informatie en tips om je medewerkers te sensibiliseren voor vaccinatie.

Bron: laatjevaccineren.be

Worden de boosterprikken gezet op de werkvloer?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.