Een werkgever is verplicht om zijn personeel te beschermen tegen hitte

 17/06/22

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

Bij overmatige warmte op het werk hebben werknemers recht op een aantal beschermende preventiemaatregelen.

Er zijn wettelijke waardes bepaald die rekening houden met verschillende factoren: de gevoelstemperatuur buiten, de luchtvochtigheid, windsnelheid (tocht), de rechtstreekse straling die de werknemers ondervinden door de zon of door een machine, ... Een bepaalde warme temperatuur kan met name bij zeer vochtig weer ondraaglijk zijn, terwijl die bij droog weer geen probleem geeft.

Men spreekt over de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Deze wordt berekend op basis van de luchttemperatuur in °C en de relatieve vochtigheid. Via deze index kan worden bepaald of een persoon binnen een bepaalde omgeving gedurende 8 uur kan werken.

De jobfunctie van de werknemer speelt een pertinente rol in de warmtebeleving. Er gelden bijvoorbeeld andere waardes voor een kantoorfunctie dan iemand met een zwaar belastende fysiek job zoals een bouwvakker.

Onderstaande tabel bepaalt hoe warm en luchtvochtig het moet zijn, vooraleer een werkgever moet ingrijpen bij hitte. Dit gebeurt veel sneller bij bouwvakkers (zeer zware fysieke arbeid) dan bij kantoormedewerkers (lichte fysieke werk).

Verwar deze WBGT-index niet met de luchttemperatuur. Warme temperaturen worden niet gemeten met een thermometer, maar een specifiek meettoestel. De waardes in de tabel worden niet uitgedrukt in temperatuur.

Als bij licht werk de WBGT-waarde gelijk of hoger is dan 29,5, dan moet er per uur 15 minuten gerust worden. Indien de WBGT-waarde gelijk of hoger is dan 30, dan moet er 30 minuten gerust worden per uur. Rusten doet men best in een ruimte waar de temperatuur lager is.

Bijvoorbeeld als op een zomerdag de relatieve vochtigheid ongeveer 60 % is en de verwachte maximumtemperatuur tot 30 °C kan oplopen, heeft u een WBGT van 26 en moet u alleen voor zwaar of zeer zwaar werk rustpauzes invoeren (Bron tabel en voorbeeld: FOD WASO).

Welke maatregelen nemen?
Dit kan gaan om het aanbieden van verfrissende dranken, aangepaste kledij (zonder de veiligheid in het gedrang te brengen), een aangepast uurrooster, het inlassen van meer rusttijden, job afwisseling, beperken duur en intensiteit blootstelling, aanpassing werkritme, het voorzien van luchtbevochtigers, ...

Indien een werknemer meent dat die beschermingsmaatregelen niet voor handen zijn, kan men zich richten tot het Comité voor preventie en bescherming op het werk of eventueel bij de arbeidsgeneesheer aankloppen.

Risicoanalyse
Wacht niet op een hittegolf. Codex Boek 5 Titel 1 betreffende thermische omgevingsfactoren heeft tot doel om elke onderneming ertoe aan te zetten deze risico’s te evalueren om ze te kunnen vermijden of ten minste de bloostelling van de werknemers aan deze risico’s te beperken.

Deze risicoanalyse focust op thermische omgevingsfactoren van klimatologische of technologische aard. De werkgever stelt de gepaste preventiemaatregelen vast, gerelateerd aan de risico's op de arbeidsplaats.

Meer over de risicoanalyse en de workflow in een handig overzicht, zijn terug te vinden op INNIwise.

Ook een uitgebreide toelichting met basisinformatie over de effecten van warmte op de gezondheid en het werk, over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die daarbij naar boven kunnen komen en met praktische tips om die risico’s te beperken, kunt u raadplegen op INNIwise. Deze bijdrage werd samengesteld door dokter Wim Van Hooste, preventieadviseur-arbeidsarts.

redactie INNI

Een werkgever is verplicht om zijn personeel te beschermen tegen hitte

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.