Mondmaskerplicht 6-9 jaar op school mist juridische grondslag

 22/12/21

Nieuws

 COVID-19

In een arrest van 21 december 2021 spreekt de Raad van State zich uit over de vordering tot schorsing van de mondmaskerplicht in de scholen voor kinderen van 6 tot 9 jaar (in afwachting van de afhandeling van een nog in te stellen annulatieberoep).

Deze mondmaskerplicht houdt aldus de verzoekers, leerlingen in het lager onderwijs en jonger dan 10 jaar, een risico in op leerachterstand en gezondheidsrisico’s bij langdurig gebruik.

Aangezien deze mondmaskerplicht niet vervat zit in het KB van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, noch in een reglementaire bepaling die uitgaat van de Vlaamse Gemeenschap, oordeelt de Raad van State dat de vordering niet ontvankelijk is.

Enkel een in ministerraad overlegd koninklijk besluit waarbij maatregelen worden genomen om het hoofd te bieden aan de coronapandemie of een desgevallend reglementaire bepaling uitgaande van de bevoegde overheden van de gemeenschappen of gewesten aangenomen in functie van de aard van de epidemische noodsituatie, is immers voor schorsing/vernietiging vatbaar.

Een wettelijke basis voor de mondmaskerplicht in de scholen voor kinderen van 6 tot 9 jaar ontbreekt.

De verplichting tot het dragen van een mondmasker op school voor kinderen van 6 tot 9 jaar, zit niet vervat in het KB van 28 oktober 2021, zoals gewijzigd. De mondmaskerplicht wordt door dit KB enkel opgelegd voor de voor het publiek toegankelijke ruimten van de onderneming, verenigingen en diensten van bedoeld in artikel 2 van het KB. Scholen behoren hier niet toe.

Bovendien worden de voorwaarden voor organisatie van de lessen en scholen (incl. mondmaskerplicht) door dit KB gedelegeerd aan de ministers van onderwijs, die dit vaststellen op basis van het advies van experten, rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan.

Een overleg met de onderwijsministers en de onderwijspartners zoals het overleg dat plaatsvond op 3 december 2021 waarin “besloten” werd tot de veralgemening van de mondmaskerplicht op school voor de kinderen vanaf 6 jaar, kan wel een beslissing van de overheid voorbereiden maar is op het eerste zicht niet gelijk te stellen met een door een administratieve overheid eenzijdig genomen beslissing.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat ook “beslissingen” van het overlegcomité uit zichzelf geen rechtsgevolgen hebben en bijgevolg niet vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging door de Raad van State.

Bron: arrest RvS (9e k.) 21 december 2021, nr. 252.500

Mondmaskerplicht 6-9 jaar op school mist juridische grondslag

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.