UPDATE: Verklaring omtrent fysieke terugkeer naar het werk voor telewerkers

 04/06/21

Nieuws

 COVID-19

Het MB van 4 juni 2021 legt het precieze kader vast voor de terugkomdagen.

Sinds oktober 2020 dienen heel wat werknemers, indien hun functie het toelaat, continu van thuis uit te werken. Als de gezondheidssituatie zich verder gunstig blijft ontwikkelen (i.f.v. de besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad)[1], heeft elke werknemer met verplicht telewerk vanaf 9 juni 2021 recht op een wekelijks terugkeermoment naar hun werkplek. Het gebeurt op een geleidelijke en gefaseerde manier. Dit ligt in de lijn met art. 15 van cao nr. 149.

Op 7 mei 2021 hadden de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad hiertoe een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht. Aan de terugkeer hebben de sociale partners voorwaarden verbonden. De sociale partners vragen dat de bevoegde overheden rekening houden met hun verklaring wanneer ze zouden beslissen dergelijke terugkeermomenten toe te laten.

Vanaf 1 juli is telewerk niet langer verplicht, maar blijft het wel aanbevolen. Ondernemingen plannen dan in principe een algemene terugkeer. (Nogmaals indien de Nationale gezondheidssituatie het toelaat.)[2]

Randvoorwaarden terugkeermomenten

  • Psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest bevorderen.
  • Vrijwillig karakter: de werknemer heeft de vrije keuze. De werkgever mag hieraan voor de werknemers geen enkel positief of negatief gevolg verbinden.
  • De werkgever checkt of de genomen preventiemaatregelen overeenkomstig de generieke gids[3] en eventuele aanvullende sectorgids ook volstaan om de terugkeermomenten veilig te laten verlopen. Aanpassingen gebeuren in overleg met de bevoegde preventiediensten (intern en extern) en met inachtneming van het sociaal overleg.
  • Beperk het aantal werknemers, zodat de getroffen maatregelen consequent kunnen worden toegepast.[4]
  • Let op de woon-werkverplaatsingen. Zo wordt carpooling best vermeden, evenals de verplaatsing met het openbaar vervoer tijdens de piekuren.
  • Geef als werkgever vooraf de nodige instructies en info over de getroffen preventiemaatregelen. De werkgever moet de werknemers er onder meer op wijzen dat ze in geen geval mogen terugkeren als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of ze zich in een quarantainesituatie bevinden.
  • Toezicht op toepassing preventiemaatregelen. Tijdens de terugkeermomenten ziet de werkgever erop toe dat de gangbare preventiemaatregelen door iedereen toegepast worden, ongeacht de vaccinatiestatus of eventuele testresultaten. Bijzondere aandacht wordt onder meer gegeven aan het naleven van de maatregelen van social distancing, het naleven van hygiënemaatregelen, het voorzien van voldoende ventilatie, het eveneens naleven van de maatregelen tijdens specifieke momenten zoals pauzes, aankomst en vertrek, en tot slot het correct gebruik van een mondmasker.

De sociale partners benadrukken dat verplicht telewerk een effectieve en efficiënte maatregel blijft om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer te verminderen

Het precieze kader werd vastgelegd in het ministerieel besluit van 4 juni 2021, o.a. bij de passage 'overwegingen' (blz. 6, alinea 6) en art. 2 §1 - §1bis. Dit wijzigt het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

[1] 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) gevaccineerd en een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

[2] alsook 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad.

[3] 4de versie van de generieke gids (mei 2021)

[4] Het Overlegcomité van 11 mei 2021 legde vast dat nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig mag zijn. In kmo's met minder dan 10 werknemers, mogen tegelijk maximaal 5 personen aanwezig zijn. Hoe dan ook wordt testing ten zeerste aanbevolen.

redactie INNI

UPDATE: Verklaring omtrent fysieke terugkeer naar het werk voor telewerkers

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.