Versnelde uitrol strategie COVID-19-vaccinatie

 12/01/21

Nieuws

 COVID-19

België heeft deelgenomen aan een gezamenlijke EU aankoop van COVID-19 vaccins. Alle lidstaten werden verzocht hun doelpopulatie voor vaccinatie te definiëren. In deze context heeft de Risk Management Group (RMG) de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gevraagd de prioriteitsgroepen en het aantal dosissen dat nodig is voor een goede vaccinatiegraad te specificeren.

In juli 2020 heeft de HGR haar advies gegeven. In dit advies beveelt zij aan dat de volgende groepen prioriteit krijgen bij de vaccinatie tegen SARSCoV-2, op basis van de beschikbare gegevens en statistische analyses:

• Alle gezondheidswerkers om hun gezondheid en hun beschikbaarheid te garanderen in het geval van een mogelijke volgende golf of pandemie van COVID-19;

• Alle personen ouder dan 65 jaar;

• Patiënten in de leeftijd van 45-65 jaar met de volgende co-morbiditeiten die het risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen: obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten, hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente vaste kankers (of kankerbehandelingen).

Ondertussen zijn nieuwe gegevens en informatie beschikbaar en werd de strategie gewijzigd in die zin dat ook risicopatiënten tussen 18 en 45 tot de derde prioritaire categorie kunnen worden gerekend.

Om de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen te leiden is er een taskforce ‘operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie’ opgericht in de schoot van het Regeringscommissariaat Corona. Deze taskforce bestaat uit wetenschappers, vertegenwoordigers van federale en deelstatelijke overheidsdiensten en, waar nodig, andere vertegenwoordigers en werkgroepen. In haar advies

In haar advies van 3 december 2020 omschrijft de taskforce concreet hoe de prioritering en uitrol van de vaccinatiestrategie kan plaatsvinden, van distributie tot toediening aan de patiënt, zorgverstrekker of burger.

Zowel het Pfizer/BioNTech-vaccin als de eerste Moderna-vaccins zijn ondertussen in ons land al geleverd. De vaccinatiecampagne kan bijgevolg sneller dan verwacht starten.

De bewoners van woonzorgcentra en een deel van de personeelsleden, die dit wensen, zullen tegen eind januari hun eerste inenting gekregen hebben.

Dit betekent dat de Taskforce van het Commissariaat en de regio’s hun voorbereidingen afronden voor de vaccinatie van de volgende groepen, zoals het ziekenhuispersoneel en het zorg- en hulpverleningspersoneel in de eerstelijn.

De vaccinatiecentra waar de vaccins zullen toegediend worden aan 65-plussers en risicopersonen in de volgende fase raken stilaan bekend. U kunt ze raadplegen op de website van VRTnws.

Na de zomermaanden moet dan 70 procent van de bevolking een spuitje gekregen hebben, wat de drempel is om als samenleving veilig te zijn voor het coronavirus (zie ook vaccinatieschema).

Bronnen:

Versnelde uitrol strategie COVID-19-vaccinatie

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.