Update cijfers COVID-19

 10/11/21

Nieuws

 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Fedris maakte nieuwe cijfers bekend over COVID-19 als beroepsziekte.

Deze cijfers houden verband met:

  • de aangiften die door arbeidsartsen werden ingediend
  • de aanvragen tot schadeloosstelling die werden ingediend door slachtoffers van COVID-19

Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen:

  1. werknemers in de gezondheidszorg
  2. werknemers uit cruciale sectoren gedurende de periode van de eerste lockdown (periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020)

Een overzicht:

1. werknemers in de gezondheidszorg

= loontrekkenden met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen (beroepsziektecode 1.404.03)

1.1. aangiften door de arbeidsarts

Tot op 9 november 2021 registreerde Fedris 20.944 aangiften van COVID-19 ingediend door preventieadviseurs-arbeidsartsen (15 390 in 2020 en 5 554 in 2021).

84 % van de aangiften hebben betrekking op vrouwen en 16 % op mannen. Dit is vergelijkbaar met het aandeel aan vrouwen en mannen dat in de zorgsector werkt.

70 % van de aangiften komen vanuit de privésector en 28,5 % van de aangiften vanuit de PPO-sector. 1,5 % van de aangiften komt uit de openbare sector.

De aangiften waren min of meer gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen tussen 24 en 59 jaar met iets meer aangiften in de leeftijdsklassen van 24 tot 29 jaar. Dit zijn absolute cijfers en geen cijfers waarin rekening gehouden wordt met de tewerkstelling in elke leeftijdsklasse.

31 % van de aangiften komt uit Wallonië, 61 % komt uit Vlaanderen, 6,5 % uit BrusselHoofdstad en 1,5 % uit het buitenland. Op provinciaal vlak zijn er verschillen; 12 % van de aangiften komt uit Henegouwen, 20 % uit West-Vlaanderen, 6 % uit Brussel, 9 % uit Vlaams-Brabant, 8 % uit Limburg, 14 % uit Antwerpen, 7 % uit Namen, 8 % uit Luik, 10 % uit Oost-Vlaanderen, 2,5 % uit Waals-Brabant, 2 % uit Luxemburg en 1,5 % uit het buitenland.

2.1. aanvragen door slachtoffers

Tot op 9 november 2021 werden er 19.347 aanvragen geregistreerd (13 084 in 2020 en 6263 in 2021).

85 % van de aanvragen hebben betrekking op vrouwen en 15 % op mannen.

Het aantal aanvragen neemt toe met de leeftijdsklasse met het meeste aanvragen voor personen uit de leeftijdsklassen gelegen tussen 40 en 60 jaar.

Wat de aanvragen uit de privésector betreft, komt 63,5 % uit Vlaanderen, 29,5 % uit Wallonië, 5 % uit Brussel-Hoofdstad en 2 % uit het buitenland. Wat de aanvragen uit de PPOsector betreft, komt 46,5 % uit Vlaanderen, 44,5 % uit Wallonië, 8 % uit Brussel-Hoofdstad en 1 % uit het buitenland.

2. loontrekkenden met COVID-19 die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten en die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt (beroepsziektecode 1.404.04)

2.1. aangiften door de arbeidsarts

Er werden 333 aangiften (72 F en 250 N en 11 C) geregistreerd voor deze doelgroep (187 in 2020 en 146 in 2021).

86 (25,5 %) aangiften komen uit de PPO-sector, 241 (72,5 %) uit de privé-sector en 6 aanvragen (2 %) uit de openbare sector.

75% van de aangiften komt uit Vlaanderen en 20 % van de aangiften komt uit Wallonië. 1,5% komt uit Brussel-hoofdstad en 3,5% komt uit het buitenland.

2.2. aanvragen door slachtoffers

Tot op 9 november 2021 werden er 422 aanvragen (196 F, 222 N en 4 C) voor vergoeding geregistreerd (343 in 2020 en 79 in 2021).

39 % van de aanvragen betreffen vrouwen en 61 % van de aanvragen betreffen mannen.

70,5 % van de aanvragen is afkomstig van getroffenen ouder dan 44 jaar.

52 % van de aangiften komt uit Vlaanderen en 42 % van de aangiften komt uit Wallonië. 5,5% komt uit Brussel-hoofdstad en 0,5% komt uit het buitenland.

3. vrijwilligers

= aanvragen ingediend in het kader van het schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers

Er werd één aanvraag ingediend naar aanleiding van het overlijden van een man van 68 jaar die vrijwilliger was in een ziekenhuis.

4. anderen

= personeelsleden of stagiairs die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen als bedoeld in punt 1 of wie niet in de gezondheidssector werkt en ook niet gedurende de periode van 18 maart tot en met 17 mei werkzaam was in één van de cruciale sectoren en essentiële diensten (deze kunnen onder bepaalde voorwaarden erkend worden via een open systeem)

4.1. aangiften door de arbeidsarts

Tot op 9 november 2021 werden er 81 aangiften (18 F, 61 N en 2 C) geregistreerd in het open systeem (11 in 2020 en 70 in 2021).

75 % van deze aanvragen komt uit Vlaanderen, 17,5 % uit Wallonië, 5 % uit Brussel en 2,5 % uit het buitenland.

4.2. aanvragen ingediend door de slachtoffers

Tot op 9 november 2021 werden er 383 aanvragen (176 F, 205 N en 2 C) geregistreerd in het open systeem (171 in 2020 en 212 in 2021).

45 % van de aanvragen betreffen vrouwen en 55 % van de aanvragen betreffen mannen.


Bron: Fedris

Update cijfers COVID-19

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.