UPDATE : Attest verplicht als telewerk ‘uitzonderlijk’ onmogelijk is

 05/01/21

Nieuws

 COVID-19

De zogenaamde coronabarometer waarop we anno oktober 2020 wachtten is er nooit gekomen. Volgens het overlegcomité bevond het volledige land zich op basis van deze barometer op dat moment op alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid). Telewerk kreeg vanaf dan opnieuw een verplichtend karakter i.p.v. een aanbeveling voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leende.

Telethuiswerk, van nationaal belang

Het werd verplicht gesteld in art. 2 § 1 van het Ministerieel Besluit van 1 november 2020: Telethuiswerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Attest tot vrijstelling telewerk

Er geldt een uitzondering op de verplichting tot telewerk: tenzij telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Bepaalde (groepen van) functiehouders kunnen (beperkt) naar het werk komen, op voorwaarde dat de werkgever hen een attest of elk ander bewijsstuk aflevert. Hierin wordt de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats gemotiveerd, mits het respecteren van passende preventiemaatregelen, bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”. Het voeren van het beleid rond social distancing is essentieel.

Het attest is ook geldig voor werknemers die zich naar het werk moeten begeven tijdens de nacht- of avondklok (Vlaanderen: 0.00 tot 5.00 uur, Wallonië en Brussel: 22.00 tot 6.00 uur). In principe mag niemand zich dan op de openbare weg bevinden, behalve in geval van nood (om naar het ziekenhuis te gaan of om te werken in ploeg- en nachtarbeid).

Formeel attest niet vereist in specifieke gevallen

Een uitzondering op telethuiswerk is algemeen geldend voor:

  • essentiële ondernemingen: medisch personeel, politie en werknemers in de voeding- en energiesector.
  • industriële sectoren zoals de bouwsector

Het ontbreken van een attest zal hier niet bestraft worden door de sociaal inspecteurs.

Specifiek advies bouwsector: Ook elk ander bewijsstuk kan de noodzaak van hun fysieke aanwezigheid op de werkplaats bevestigen, zodat de administratieve last beperkt wordt”, aldus het Kabinet van Minister Verlinden. Werkgevers die aan hun arbeiders toch liever een telewerk-attest uitreiken, hoeven daar geen adres van tewerkstelling meer op te vermelden. Gewoon een verklaring dat de job van betrokkene (en best wat preciseren: metselaar, vloerder, schrijnwerker, …) onmogelijk van bij hem of haar thuis kan worden uitgeoefend. Dit attest hoeft dan ook maar eenmalig te worden afgeleverd. Controles van de politie op het attest beperken zich enkel tot de periode van de “avondklok”,(bron: confederatie bouw).

Specifiek advies zelfstandigen: Unizo meldt dat een zelfstandig ondernemer het attest niet nodig heeft als men niet telewerkt. Het Ministerieel Besluit legt de verplichting tot het bijhebben van een attest of bewijsstuk enkel op ten aanzien van werknemers.

redactie INNI

UPDATE : Attest verplicht als telewerk ‘uitzonderlijk’ onmogelijk is

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.