ESENER-3: tendenzen in risico's van veiligheid en gezondheid op de werkvloer binnen Europa.

 25/07/20

Nieuws

 Arbeidsplaatsen

Het Europees Agentschap voor veiligheid op het werk voert 5-jaarlijks een enquête uit in 33 landen. De vragenlijst peilt naar het beheer, stimulansen en barrières van veiligheid en gezondheid op het werk. Het biedt inzicht in opkomende risico’s binnen Europa. De ESENER-3 legt de focus op de psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkstress, intimidatie en pesten. De eerste resultaten zijn bekend.

Het Europees Agentschap voor veiligheid op het werk, gevestigd in Bilbao (OSHA-EU) voert 5-jaarlijks een enquête uit in 33 landen. De derde editie dateert van 2019. ESENER is de afkorting voor “European Surveys of Enterprises on New and Emerging Risks”. Managers en werknemersvertegenwoordigers van bedrijven van allerlei omvang (vanaf 5 werknemers) en uit alle sectoren werden geïnterviewd omtrent het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

De vragenlijst peilt naar het beheer, stimulansen en barrières van veiligheid en gezondheid op het werk. Het biedt inzicht in opkomende risico’s binnen Europa. De ESENER-3 legt de focus op de psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkstress, intimidatie en pesten. Hieronder een beknopt overzicht van de resultaten die door OSHA-EU gepubliceerd werden.


RISICOFACTOREN

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de risicofactoren, bevraagd in Europa.

Volgende risico’s nemen toe op de werkvloer ten opzichte van de vorige enquêtes:

  • Repetitieve arm- en handbewegingen;
  • Omgang met lastige mensen;
  • Tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten.

Bedrijven geven aan dat het beheersen van psychosociale risico’s op het werk moeilijker is dan andere risico’s. Alhoewel de werknemersparticipatie in het beheer ervan is gedaald in een aantal landen, wordt dit als essentieel beschouwd. Anderzijds is het bemoedigend dat meer bedrijven dergelijke risicoanalyses uitvoeren. België scoort lager dan het gemiddelde (68% t.o.v. 77%). Er is een lichte stijging merkbaar tegenover 2014.

Nieuwe risico's zijn:

  • Het effect van digitalisering (technologische ontwikkeling en permanente bijscholing)
  • Langdurig zitten (beeldschermwerk) is de op twee na meest voorkomende risicofactor. 59% geeft dit aan. Dit risico werd vooreerst opgenomen in de bevraging.


BELEID

De motieven om een beleid voor veiligheid en gezondheid op te zetten zijn divers.

De implementatie wordt niet zozeer bemoeilijkt door een gebrek aan motivatie (10% van de respondenten), maar voornamelijk door de complexiteit van regelgeving (40%). In België scoort men hierop met 52% hoger dan het Europese gemiddelde. Andere knelpunten worden weergegeven in onderstaande figuur.

BENCHMARKING

De opeenvolging van de ESENER-enquêtes bieden de mogelijkheid om tendensen af te leiden en te benchmarken. Ze worden steeds gedetailleerder, uitgebreider en de steekproefomvang wordt vergroot. De ESENER-2019 verwerkte de antwoorden van 45.420 bedrijven uit 33 landen.

Een volledige reeks publicaties, definitieve resultaten en een visualisatie van de gegevens wordt stelselmatig beschikbaar gesteld op de website van OSHA. Met een “datavisualisatietool” kunnen gegevens uit de enquêtes (2009, 2014, 2019) uitgelicht worden en kan je landenprofielen raadplegen.

INNI Redactie

ESENER-3: tendenzen in risico's van veiligheid en gezondheid op de werkvloer binnen Europa.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.