Tewerkstelling van jobstudenten in coronatijden (vervolg blog 3 juli)

 07/07/20

Nieuws

 Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

We kregen volgende vraag naar aanleiding van onze blogtekst: Er is sprake van uitzondering bij stages tot verpleger. Is dit voor stages binnen andere welzijnssectoren eveneens van toepassing? Vb. ondersteuning aan personen met een beperking (vanuit opleidingen verzorgende, zorgkundige, jeugd- & gehandicaptenzorg, ...)

De Europese richtlijn 2020/739/EU is nog niet omgezet naar Belgisch recht. We weten niet wanneer dat zal gebeuren, maar in theorie heeft België tot 24 november. Zolang de letterlijke wetgeving niet bekend is, kunnen we niet met 100% zekerheid antwoorden. We weten bijvoorbeeld niet of er ook omkaderende wijzigingen in andere delen van de Codex meegenomen zullen worden.

Voor zover we het nu kunnen inschatten, en vanaf het moment waarop de regelgeving in België actief wordt:

* moet risicoanalyse bepalen of er - na het nemen van maatregelen zoals social distancing, ... - nog een verhoogd restrisico is. Als dat niet het geval is, is elke student welkom (toch voor het risico op blootstelling aan corona)

* is er wel een verhoogd risico, en ben je actief in ziekenhuizen, labo's, gehandicaptenzorg, psychiatrie of WZC, dan kan je enkel werken met studenten in deze specifieke functies (laborant, geneeskunde, verpleegkunde, bejaardenzorg, ...). Dit omdat zij in het kader van hun opleiding leren, of moeten leren omgaan met dit risico. Het hebben van een begeleider ('peter/meter') en een gedegen onthaal + opleiding is dan essentieel.

* is er wel een verhoogd risico, en ben je in een andere sector actief (vuilnisophaling, industriële cleaning, ...), dan kan je geen gebruikmaken van studentenarbeid in die functies die blootgesteld worden aan corona. Dit lijkt me heel erg zelden voor te komen. Behalve dan bij bv. poetsen van ziekenhuizen, ...

Dus ja. Als algemene regel kunnen we stellen dat als je een erkende opleiding volgt in de zorgsector voor een functie die een verhoogd risico heeft op blootstelling op corona, je - met de kennis op vandaag, begin juli 2020 - als meerderjarige student kan tewerkgesteld worden. Voorwaarde is wel dat het leren omgaan met dit virus een onderdeel van de (volleerde) functie is.

Je zal hoe dan ook dit moeten evalueren per instelling en functie. Dit doe je met behulp van je risicoanalyse, waar de arbeidsarts aan meewerkt en die in het sociaal overleg passeert.

Je zal dit ook per student moeten evalueren. Een voorafgaand medisch onderzoek bij de arbeidsarts zal dus aangewezen zijn om bv. onderliggende ziektepatronen uit te sluiten.

Pascal Meyns

Tewerkstelling van jobstudenten in coronatijden (vervolg blog 3 juli)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.