Sociale partners maken appel op verplichting TELEWERK

 21/12/20

Nieuws

 COVID-19

Het overlegcomité van 18 december kondigt strengere controles aan!

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk benadrukken dat 'telethuiswerken' nog steeds verplicht is in elke onderneming, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Hierbij mobiliseren ze nogmaals de werkgevers als werknemers om deze maatregel strikt na te leven.

Neem actie conform de preventiehiërarchie, een filosofie waarmee preventieadviseurs vertrouwd zijn. Telethuiswerk prevaleert boven de andere preventiemaatregelen doordat elke risico op besmetting op het werk bij de bron wordt uitgeschakeld. Daarnaast worden overvolle treinen, bussen, trams en metro’s met pendelaars van en naar het werk vermeden.

Ook al kan het werk op de werkvloer zo georganiseerd worden dat alle preventiemaatregelen, waaronder de regels van social distancing, worden genomen, dan nog is het niet toegelaten om zich naar deze werkvloer te begeven. Het is momenteel geen keuze van de werkgever om zijn werknemers al dan niet te laten telethuiswerken. Het gaat hier om een wettelijke verplichting! De werkgever moet het werk organiseren in functie hiervan.

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden. De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

Enkel als iedereen zowel op als buiten het werk de maatregelen maximaal naleeft zullen de cijfers terug dalen. Hou vol in het belang van iedereen.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Sociale partners maken appel op verplichting TELEWERK

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.