SARS-CoV-2: voorwaarden luchtzuiveringssystemen buiten medische doeleinden

 18/05/21

Nieuws

 COVID-19

De voorwaarden voor het op de markt brengen van mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen, buiten medische doeleinden, in het kader van de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus, werden in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2021 bekendgemaakt.

De verkoop op de Belgische markt van luchtzuiveringssystemen die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan systemen die ozon genereren, systemen die de lucht ioniseren, UVC-lampen met directe straling, systemen die koud plasma gebruiken, …

Daarom werden voorwaarden vastgelegd voor het op de markt brengen van deze systemen. Deze voorwaarden werden vastgelegd bij ministerieel besluit van 12 mei 2021[1]. Ze zijn van kracht vanaf 28 mei 2021 tot en met 27 november 2021.

Er worden voorwaarden vastgelegd voor enerzijds de niet-mobiele luchtzuiveringssystemen en anderzijds de mobiele luchtzuiveringssystemen[2].

Bovendien moeten personen die mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen op de markt brengen, bewijzen leveren voor de beweringen met betrekking tot het niveau van doeltreffendheid tegen SARS-CoV-2 in reële omstandigheden en het ongevaarlijk zijn van hun systemen.

Dit houdt in dat ze schriftelijk moeten communiceren, ook door middel van symbolen, over de niveaus van doeltreffendheid tegen het coronavirus en het ongevaarlijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker, van het publiek, in ruimtes waar de effecten van deze systemen worden verwacht.

Deze communicatie wordt aangebracht op de verpakking of op elk ander informatiedrager die bij mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen wordt geleverd, inclusief online communicatie-elementen als er wordt verwezen naar deze online communicatie op de systemen zelf of op hun verpakking.

Tenslotte moet de fabrikant of de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen, om een adequate marktcontrole en marktoezicht mogelijk te maken, het luchtzuiveringssysteem, ten laatste tien werkdagen na het op de markt brengen ervan, registreren op www.corona-ventilation.be.

Indien hij beweringen van doeltreffendheid en/of het ongevaarlijk zijn gebruikt, moet hij ook een volledig gedetailleerd en gestructureerd dossier registreren op www.corona-ventilation.be, ten laatste twintig werkdagen na het op de markt brengen van het luchtzuiveringssysteem.

Bron: Ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden (B.S. 18-5-2021)


[1] Overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen kan de minister van Volksgezondheid immers, wanneer één of meerdere producten een ernstig en dringend gevaar betekenen voor de volksgezondheid, bij een met redenen omkleed besluit en zonder de in de wet betreffende de productnormen en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven adviezen in te winnen, voorlopige maatregelen nemen die beletten dat ze nog gebruikt worden, noch op de markt worden gebracht of blijven.

[2] Een individuele afwijking kan toegestaan worden op basis van de aanbevelingen van de Task Force.

SARS-CoV-2: voorwaarden luchtzuiveringssystemen buiten medische doeleinden

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.