Preventiediensten als facilitator voor een snellere vaccinatie tegen COVID-19 ?

 24/03/21

Nieuws

 COVID-19

Eén ding is zeker: de vaccinatiecampagne in ons land moet voldoende snelheid blijven maken.

Op 23 maart jl. stond de teller van (voor de eerste maal) gevaccineerde Belgen (18+) op 1 miljoen personen, ofwel circa 11% van de volwassen bevolking. Dit is een belangrijke symbolische mijlpaal, maar de weg naar een minimale vaccinatiegraad van 70% is nog lang. Bovendien kunnen ‘en cours de route’ nog heel wat gevaarlijke haarspeldbochten en onvoorziene hindernissen opduiken. Zo kan bijvoorbeeld niemand voorspellen hoe de levering van vaccins de komende maanden zal evolueren.

In vaccinatiecentra wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen in te enten. Maar de druk is groot om de grote groep 65-plussers en risicopatiënten zo snel mogelijk te vaccineren, nu de besmettingscurves opnieuw de verkeerde kant uitgaan. Werkgeversfederaties reiken daarom de hand uit naar de verschillende overheden in ons land om de vaccinatiecampagne mee te ondersteunen. In februari deed de Vlaamse Kamer van Koophandel (Voka) een rondvraag bij haar leden, waaruit bleek dat zes op de tien Vlaamse bedrijven met meer dan 50 werknemers bereid zijn om vaccinaties op de werkvloer uit te voeren.

De externe preventiedienst Idewe en sociaal secretariaat Attentia steunen dit initiatief. Elke ondernemer met minstens één medewerker in dienst moet zich immers aansluiten bij een dienst preventie en bescherming op het werk. Deze diensten kunnen – uiteraard op voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn – belangrijke troeven op tafel leggen als extra vaccinatiekanaal.

Ervaring met vaccinatie

Medische professionals van interne en externe preventiediensten kennen het klappen van de zweep op het vlak van vaccinatiecampagnes. Elk jaar staan zij immers paraat om het uitdelen van griepvaccins aan werknemers mee in goede banen te leiden. Daarnaast beschikken deze diensten over de nodige expertise om het logistieke proces – inclusief de bewaking van koudeketens en kwaliteitscontroles – te coördineren.

Betere spreiding van te vaccineren personen

Door ook op de werkvloer inentingen tegen het Covid-19-virus te voorzien, kunnen bedrijven helpen om de druk op de vaccinatiecentra – waar de komende weken en maanden een volkstoeloop wordt verwacht – gedeeltelijk weg te halen. Parellelle vaccinatiecircuits zorgen voor een betere spreiding en ontmijnen de discussie over welke beroepscategorie wel of niet prioritair is. Of anders gezegd: via deze werkwijze geeft men prioriteit aan de bescherming van een maximaal aantal burgers, los van welke job ze uitoefenen.

Vaccinatie in vertrouwde (werk)omgeving zorgt voor groter draagvlak

Als werknemers omwille van de aard van hun job niet kunnen of mogen telewerken, zullen ze – eenmaal ze een oproepingsbrief ontvangen hebben – wellicht tijdens de werkuren naar een vaccinatiecentrum moeten gaan. Dit zorgt voor onnodig tijd- en productiviteitsverlies. Inentingen op de werkvloer bieden een oplossing voor dit praktisch probleem, met nog een bijkomend voordeel: de werknemer in kwestie krijgt zijn spuitje in een vertrouwde omgeving, via een procedure die hij of zij kent via de jaarlijkse griepvaccinatie. Dit zorgt voor een breder draagvlak bij het personeel en – naar alle waarschijnlijkheid – een grotere vaccinatiebereidheid en dito bescherming binnen een bedrijf. Hierbij zal ook de ‘peer pressure’ (ofwel een gezonde interne groepsdruk onder collega’s) een positieve rol spelen. Als meerdere collega’s zich laten inenten, zullen des te meer twijfelaars over de streep getrokken worden.

Een snellere heropstart van bedrijven

Een vlot verlopende vaccinatiecampagne is een cruciale factor voor een zo snel mogelijke terugkeer naar ‘het oude normaal’ (of het rijk der vrijheid, zo u wil), zowel privé als professioneel. Bij vaccinatie in bedrijven worden alle werknemers op hetzelfde moment beschermd tegen het coronavirus. Hierdoor kan een bedrijf sneller overgaan naar ‘business as usual’ binnen de bedrijfsmuren, wat de economische activiteit en productiviteit alleen maar ten goede komt. En uiteraard verkleint ook de kans op het (soms langdurig) uitvallen van zieke werknemers, wat dan weer de bedrijfscontinuïteit optimaal waarborgt.

INNI Redactie

Preventiediensten als facilitator voor een snellere vaccinatie tegen COVID-19 ?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.