21 juni - 25 juni (wk 25)

 26/06/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Versoepelingen Zomerplan (fase 2) / Webinar: onderzoek managementstijlen welzijn op het werk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

1. KB van 1 juni 2021 betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure

Dit KB regelt, met ingang van 1 augustus 2021, de overdracht aan de Orde der Artsen van de bevoegdheden op het gebied van de organisatie van de controlegeneeskunde en de arbitrage, die tot nu toe waren toevertrouwd aan de Minister van Werk, aan de vaste operationele commissie binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en aan de inspectie TWW van de FOD WASO.

Dit KB vervangt het KB van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters.

2. Voorontwerp van wet houdende wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet inzake de bescherming van slachtoffers van discriminatie tegen represaillemaatregelen

Op 24 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende wijzigingen aan de antidiscriminatiewetten en de welzijnswet inzake de bescherming van slachtoffers van discriminatie tegen represaillemaatregelen.

Dit voorontwerp strekt ertoe de Genderwet, de algemene Antidiscriminatiewet en de Antiracismewet in overeenstemming te brengen met de standaarden voor bescherming, zoals opgelegd door de Europese richtlijnen en geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie, tegen nadelige maatregelen die de dader tegen slachtoffers van discriminatie, getuigen en andere personen die de slachtoffers bijstaan, kan instellen wanneer zij gebruik willen maken van de beschikbare wettelijke remedies.

Daarnaast brengt het voorontwerp van wet diverse wijzigingen aan in de Welzijnswet.

Het voorontwerp zal ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State, na overleg met de sociale partners.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. 27 juni 2021: nieuwe fase Zomerplan is in werking getreden

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe, gunstig voor onze sociale contacten. Je mag in huis tot 8 personen binnen ontvangen (exclusief leden van het eigen gezin en kinderen t.e.m. 12 jaar). Het mag telkens om acht andere mensen gaan. Je hoeft van deze personen geen afstand te nemen. In je tuin geldt geen enkele beperking meer. In feestzalen gelden enkel nog de regels van in de horeca: 8 personen aan tafel en mondmasker aan tijdens het rondwandelen.

We lijsten hieronder de versoepelingen op die een impact kunnen hebben op de werkvloer.

Teambuildings
Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Toegelaten capaciteit (bedrijfs)evenement:

  • Binnen: maximaal 2.000 aanwezigen (evenementen, wedstrijden, voorstellingen en congressen. Dit moet wel zittend, met een mondmasker en op een veilige afstand. Men refereert naar 100% verhoging van de CIRM-capaciteit. CIRM staat voor Covid Infrastructure Risk Model.
  • Buiten: verhoging tot 2.500 aan publiek, eveneens op 1,5m en met mondmasker. De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men een vaste zitplaats heeft (vb. voetbalstadion).
  • Vanaf 30 juli wordt in principe de capaciteit opgetrokken respectievelijk 3.000 en 5.000. De verplichting tot neerzitten vervalt dan. Vanaf 30 augustus zijn terug massa-evenementen tot 75.000 aanwezigen toegestaan.

Mondmaskerplicht blijft behouden in conferentiezalen / congressen, auditoria, tijdens handelsbeurzen en voorstellingen.

Telewerk: op de werkvloer ben je weer elke dag van de week welkom, al blijft sterk aanbevolen.

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. "Op vandaag is slechts 30% van de totale Belgische bevolking volledig gevaccineerd en beschermd", meldt infectiologe Erika Vlieghe. Maximale ventilatie blijft ook een gouden regel.

Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Bron:
- info-coronavirus.be (beknopt overzicht alle versoepelingen)
- Vrt Nieuws (het waarom van een maatregel en wanneer versoepeling reëel wordt)

B. WEBINAR FOD WASO: managementstijlen en welzijn op het werk

Het onderzoek van wetenschappers van de VUB en de UCL vergelijkt de stijlen zoals ze op de werkvloer worden gehanteerd met de onderwezen stijlen aan de managementscholen. Er worden aanbevelingen geformuleerd over hun impact op het welzijn van medewerkers.

Tijdens dit webinar op 30 september 2021 geven de onderzoekers tekst en uitleg bij de resultaten. Ze leggen het verband met de uitdagingen van het hybride werken.

Meer info over de inschrijving vind je hier. Dit onderwerp houdt verband met het webinar "Safety Secured", georganiseerd door INNIwise op de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april 2021).

Bron: Beswic en Safety planet (whitepaper)

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise:

  • Wanneer gebruikgemaakt wordt van een opgehangen personenkooi aan een hijskraan, waar wordt het veiligheidsharnas vastgemaakt: aan de werkbak of aan de hefhaak van de kraan?
  • Maak uw event coronaproof met de CERM-risicomatrix (update).
  • Webinar: valkuilen vermijden in elke fase van de flow van een arbeidsongeval (8 juni 2021).
21 juni - 25 juni (wk 25)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.