19 april - 23 april (wk 16)

 23/04/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

Flitscontroles sociale inspectie / de Ministerraad 23-4 / Pas je zittende levensstijl aan

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/643 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2021 tot wijziging van bijlage VI, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 133/5 van 20-4-2021): aanpassing definities "kankerverwekkend" en "mutageen"

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.be, omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector (SIOD)

Gedurende mei 2021 organiseren de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles in de elektrotechnische en bouwsector. Voor deze sector is een checklist beschikbaar.

De controles passen in het 'actieplan sociale fraudebestrijding 2021’ en legt de focus op sociale dumping en het bestrijden van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren. Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Tijdens deze controles zullen de sociaal inspecteurs blijvend aandacht besteden aan de COVID maatregelen. De SIOD, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft hiervoor een specifieke checklist COVID-19 opgesteld.

Bron: SIOD - andere controles in 2021

B. Agenda van de Ministerraad van 23 april 2021

Volgend punt werd voorlopig geagendeerd op de Ministerraad van 23 april 2021: COVID-19, een afwijking voor het statuut ‘chronische aandoening’.

Het statuut 'chronisch zieke' is een statuut dat extra voordelen geeft aan personen met een chronische aandoening.

Bron: News.Belgium

C. Please stand up and move - Pas je zittende levensstijl aan

De Cardiologische Liga (DCL) maakt zich zorgen om ons zittend gedrag. 'Zitten' wordt ook wel eens het nieuwe roken genoemd. Het lijken misschien hysterische, goedgekozen krantenkoppen, maar de wetenschap levert steeds meer evidence-based informatie. We bewegen niet genoeg en zitten te veel:

  • De gemiddelde Belg zit 6 uur en 40 minuten per dag.
  • 1 op 5 Belgen zit zelfs meer dan 8 uur per dag.
  • Belgïe staat op de 6de plaats als Europees land met de hoogste gemiddelde zittijd.
    (Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven - VIG)

In coronatijden komt daar bovenop dat we minder buiten komen of thuis moeten werken

Te veel zitten is niet zonder gevaar. 'Sedentair gedrag' [1] is één van de vier dodelijkste risicofactoren in de wereld. Zitten gedurende meerdere uren per dag geeft aanleiding tot een significant stijging van aantal beroertes (met 15%), fatale hartaanvallen en -aandoeningen (20 à 25%), 40% meer diabetes.

Nochtans kan je met kleine ingrepen al een verschil maken. Het is bewezen dat je tijdens een wandeling je hersenen stimuleert. De VIG raadt aan om elke 30 minuten recht te staan. Andere tips: handel je telefoons staand af en hou staande (virtuele) vergaderingen, stretch verschillende keren per dag, neem een actieve werkpauze, installeer een app met korte work-outs, hou je stappen bij, neem de lift i.p.v. de trap,...

Momenteel loopt de campagne "Please stand up and move" op de DCL-website. Herbekijk ook onze interessante webinars hieromtrent.

[1] 'Sedentair gedrag' zijn activiteiten die je uitvoert in zittende of liggende houding. De slaaptijd uitgezonderd.

Bron: De Cardiologische Liga

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Een greep uit het aanbod:

WebinarBusiness Continuity Management: een nice to have of een noodzaak?
RechtspraakRecht op rookvrij werken: niet absoluut en evenmin evident (bespreking arrest Arbeidshof Antwerpen van 24 februari 2021)
Vragen aan de expertenMoet er een CO2-detectie (vast of individueel) aanwezig zijn in gesloten ruimte bv. een koelkamer of atelier waar er personen tewerkgesteld zijn?
"Wat met de risicoanalyse telewerk en de risicoanalyse omtrent de binnenluchtkwaliteit?

"

Mag een veiligheidsharnas verankerd worden aan een rolsteiger?
"Bestaan er internationale of Belgische maximumsnelheden voor vorkheftrucks in productieruimten, magazijnen19 april - 23 april (wk 16)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.