Extra verplichtingen op voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen die (tijdelijk) in ons land werken

 18/01/21

Nieuws

 COVID-19

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, dat dringende maatregelen invoerde om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, werd op 12 januari jl. aangepast.

Een nieuw MB van 12 januari jl. wijzigt onder meer de spelregels voor werknemers (of zelfstandigen) die in het buitenland wonen of verblijven, en die tijdelijk in België worden tewerkgesteld. Deze nieuwe regels zijn in principe van toepassing tot 1 maart as.

Verplicht register door alle sectoren bij te houden voor buitenlandse werknemers

Stelt u als werkgever of zaakvoerder buitenlandse werknemers tewerk, dan bent u verplicht om - in het kader van contactopsporing - een register bij te houden met een aantal specifieke gegevens over deze personen. Het gaat hierbij onder meer om rijksregisternummer, geboortedatum, verblijfplaats tijdens de werkzaamheden, telefoonnummer en de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werk in België heeft samengewerkt.

Waar deze verplichting aanvankelijk uitsluitend van toepassing was in vijf specifieke sectoren (bouw, schoonmaak, landbouw, tuinbouw en vleesverwerking), dan wordt deze vanaf nu uitgebreid naar alle sectoren in ons land. Met andere woorden: alle werkgevers die tijdelijk werknemers of zelfstandigen uit het buitenland tewerkstellen in België (met uitzondering van werkgevers die natuurlijke personen zijn), moeten dit register bijhouden.

Let wel: deze verplichting is niet van toepassing op grensarbeiders of wanneer het verblijf in België minder dan 48u duurt. Het ministerieel besluit bepaalt dat dit register opgevraagd kan worden door contactopsporingsdiensten en inspectiediensten.

Algemene plicht voor alle sectoren om het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) te controleren

Een bijkomende verplichting heeft betrekking op de controle van het PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) dat door de werknemer of zelfstandige uit het buitenland werd ingevuld. Vanaf nu zijn werkgevers in alle sectoren (of gebruikers) verplicht om na te gaan of dit document correct ingevuld werd vóór aanvang van het werk in België. Deze maatregel beperkt zich dus niet langer tot de vijf hierboven vermelde sectoren.

In alle sectoren verplichte negatieve coronatest voor buitenlandse werknemers noodzakelijk

Als derde nieuwe maatregel moet een werknemer of zelfstandige uit het buitenland een bewijs kunnen leveren van een negatieve Covid-test die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen (behalve als hij minder dan 48u in België verblijft of grensarbeider is). Een arbeidsarts of inspecteur kan het negatieve testresultaat controleren. Ook deze nieuwe verplichting is van toepassing in alle sectoren in ons land.

Blijvende aandacht voor Covid-maatregelen op de werkvloer

In het ministerieel besluit wordt uitdrukkelijk herhaald dat elke persoon die zich op de arbeidsplaats bevindt, de reeds gekende Covid-maatregelen van de bevoegde overheden steeds nauwgezet moet toepassen. Het gaat hierbij niet alleen om de regels inzake quarantaine, testing en contactopsporing die door de deelstaten opgelegd worden, maar ook om de richtlijnen voor het invullen van een PLF voor iedereen die terugkeert uit een rode zone.

Arbeidsartsen en inspectiediensten hebben de bevoegdheid om op de arbeidsplaats een bewijs te vragen aan alle betrokkenen dat deze verplichtingen correct worden nageleefd.

En wat met professionele grensoverschrijdende verplaatsingen vanuit een rode zone?

De richtlijnen voor professionele grensoverschrijdende verplaatsingen voor zowel inwoners als niet-inwoners die naar België komen, zijn zeer complex. Welke regels zijn van toepassing voor het invullen van een PLF, duurtijd van de quarantaine en (PCR-)tests? Kris De Meester, adviseur arbeidsveiligheid en gezondheid bij het VBO, publiceerde een handig overzicht als leidraad bij dit kluwen van regels. U vindt dit document hier.

INNI Redactie

Extra verplichtingen op voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen die (tijdelijk) in ons land werken

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.