Nationale flitscontroles op telewerk verhogen de pakkans

 28/12/20

Nieuws

 COVID-19

Vanaf 1 januari 2021 wordt thuiswerk strenger gecontroleerd door 1.000 inspecteurs.

Op aangeven van het overlegcomité werd telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Flitscontroles

De volledige maand januari worden op de naleving hiervan controles gehouden in de Belgische ondernemingen. De flitscontroles richten zich voornamelijk op de tertiaire sector (dienstenbedrijven). Eerder riepen de sociale partners ook al op om de telewerkverplichting te respecteren. De arbeidsinspectie kan de werknemers echter niet thuis controleren.

De volledige maand januari worden er controles gehouden in België op de naleving ervan. De flitscontroles richten zich voornamelijk op de tertiaire sector (dienstenbedrijven). riepen de sociale partners ook al op om de telewerkverplichting te respecteren.

De flitscontroles beogen een ontradend effect en sensibiliseren (nogmaals) de overtreders dat de pakkans reëel is. Ze worden gepubliceerd op de website van de SIOD (sociale inlichtingen- en opsporingsdienst) en meegedeeld aan de sociale partners. Daarnaast wordt er ook opgetreden bij klachten.

Plan van aanpak?

De politiek van de bedrijven met betrekking tot telethuiswerk wordt onder de loep genomen:

  • Laten zij het effectief toe voor alle arbeidsplaatsen waarbij telewerk ook mogelijk is?
  • Wordt er proactief bepaald welke functies zich lenen tot telewerk?
  • Voor welke functies wordt dit effectief ingevoerd?
  • Komt dit overeen met de aanwezigheidslijsten op het bedrijf?

Via een checklist wordt duidelijk gemaakt wat een inspecteur tijdens een controle met betrekking tot de preventiemaatregelen inzake COVID-19 kan vragen. (zie uittreksel checklist over telethuiswerk - versie 10 december 2020).

Sancties

Na een periode van een eerder informatieve en preventieve handhaving t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen, stellen de sociale inspectiediensten zich repressiever op. Sancties kunnen opgelegd worden en Pro Justitia worden opgesteld bij vaststelling van flagrante inbreuken of manifeste onwil van de werkgever.

In principe volgt er een eerste waarschuwing. In het ergste geval kan de inspectie overgaan tot het stilleggen van de bedrijfsvoering. Zware overtredingen kunnen bestraft worden met een geldboete tot 48.000 EUR. Per uitzondering worden gevangenisstraffen opgelegd van zes maanden tot maximaal drie jaar.

INNI Redactie

Nationale flitscontroles op telewerk verhogen de pakkans

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.