Kan ik nog jobstudenten aannemen in coronatijd?

 03/11/20

Nieuws

 Biologische agentia

Het FOD WASO geeft toelichting.

Via Europese richtlijn 2020/739/EU werd het virus Sars-Cov-2 als biologische agentia ingedeeld in risicogroep 3. België heeft deze richtlijn omgezet in Nationale wetgeving via het KB van 23 november 2020. Bijlage VII.1-1 werd toegevoegd aan het boek VII, Titel 1.

Volgens de definitie van gevarengroep 3 kunnen deze agentia bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken en dus een groot gevaar voor werknemers opleveren. Gewoonlijk bestaan er effectieve behandelingen voor deze virussen, met uitzondering van Sars-CoV-2 waarvoor momenteel een vaccin ontbreekt.

Het beschermingsniveau groep 3 vereist bijkomende maatregelen :

  • Uitvoeren van een specifieke risicoanalyse in overleg met de arbeidsarts en de preventieadviseur. Dit wordt voorgelegd aan het Comité PBW.
  • De werkgever houdt een lijst bij van werknemers (incl. jobstudenten) die in aanraking kwamen of kunnen komen met het virus.
  • Gerichte vorming personeel over gezondheidsrisico’s, preventiemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, melden en aanpak bij besmetting.

De herclassificatie heeft mogelijks een grote impact op jongeren, inbegrepen alle jobstudenten, aangezien uit de verboden lijst van toegelaten arbeid blijkt dat zij niet mogen werken met biologische agentia groep 3 & 4. De FOD WASO nuanceert dit hieronder.

De regelgeving over biologische agentia is uitsluitend van toepassing op werknemers met beroep gebonden risico’s die kunnen leiden tot beroepsziekten. Het gaat hierbij over verplegers, dokters, laboranten, dierenartsen, enz. Specifieke beschermingsmaatregelen zijn het gezondheidstoezicht, maskers voor ademhalingsbescherming (bv. type FFP2, FFP3), spatbril, handschoenen, schorten, … Er is dus een uitzondering voorzien voor jongeren die stage lopen in een ziekenhuis in het kader van hun opleiding tot verpleger.

Het is belangrijk te stellen dat jobstudenten uit sectoren zoals horeca, retail,… - door de aard van hun functie – niet in contact komen met dit virus. Ze vallen dan ook niet onder deze regelgeving, waardoor het verbod niet geldt. De omzetting van de Europese richtlijn stelt in deze sectoren geen verbod in. Het coronavirus kan wel aanwezig zijn, maar het betreft een probleem van volksgezondheid en is niet werk gerelateerd.

Belangrijk blijft dat de gebruiker bij elke tewerkstelling van jongeren de principes van de Generieke Gids Veilig aan het Werk toepast en een adequaat onthaal op de werkplek organiseert.

Samengevat :

Het verbod op “gevaarlijke arbeid” voor jongeren geldt uitsluitend waarbij “door de aard van het werk” de kans op blootstelling aan het virus verhoogd wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld over zorgverlening. Dit geldt niet voor retail of horeca omdat het virus nu eenmaal overal aanwezig kan zijn.

Websites :

https://www.ikbenjobstudent.be...

https://www.mysocialsecurity.b... (Student@work)

https://www.p-i.be/sites/defau... (onthaaldocument Covid-19 – uitzendarbeid)

redactie INNI

Kan ik nog jobstudenten aannemen in coronatijd?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.