HOEZO? Mijn werkgever verplicht me tot een sneltest?

 12/02/21

Nieuws

 COVID-19

Werkgever kan dit niet opleggen. Er bestaat geen wettelijke basis.

Sneltesten voor kritische functies

Vanaf 13 januari stelt de Vlaamse regering 40.000 sneltesten gratis ter beschikking voor een 50-tal essentiële bedrijven, zoals voedingsbedrijven, farmaceutische sector, elektriciteitssector en havens. Het gaat om werknemers in kritische functies die een hoogrisico-contact hebben. Met andere woorden: deze functiehouders zijn onmisbaar voor de continuïteit van de bedrijf, waarbij telewerk niet mogelijk is. Met dit pilootproject kunnen 20.000 werknemers getest worden.

Bij een hoogrisico-contact kan men zich meteen laten '(snel)testen'. Een negatief resultaat houdt de werknemer operationeel op voorwaarde dat men privé in quarantaine gaat. Een nieuwe sneltest volgt 3 dagen later en een PCR-test op dag 7. Is één van deze testen positief, dan is zelf-isolatie tot 10 dagen verplicht (vanaf de testdag). Je wordt dan een indexgeval en de opsporing van je naaste contacten wordt in gang gezet.

Indien het hoog-risico contact pas meer dan 72 uur na de laatste blootstelling geïdentificeerd wordt, moet enkel de test op dag 7 uitgevoerd worden.

Quarantaine vs. isolatie

Quarantaine betekent preventieve afzondering, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Isolatie gebeurt bij ziekte of positieve test op het coronavirus. Daarbij zondert men zich thuis volledig af van andere mensen, ook van de huisgenoten.

Sneltest verplicht?

Een werkgever mag zijn 'patronaal' gezag niet inroepen om een sneltest aan het personeel op te leggen. Het arbeidsrecht en de welzijnswet is geen geschikte wettelijk basis. Ook de privacywetgeving verhindert dit, omdat het raakt aan de fysieke integriteit van de werknemer. Hiermee wordt bedoeld dat ieder individu zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. De werknemer is dus volstrekt vrij zich al dan niet te laten testen. Medewerking is essentieel.

De werknemer mag echter geen nadelige gevolgen ondervinden bij weigering van een sneltest. Een werkgever mag hem/haar niet verbieden om te werken. "De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) benadrukt echter dat het soms van groot belang kan zijn dat een personeelslid zich laat testen, zoals bijvoorbeeld in de medische sector."

De testen dienen enkel ter preventie: bescherming van de gezondheid van het personeel. Ze mogen zeker niet ingezet worden bij hoogrisico-contacten om bijvoorbeeld de verplichte quarantaineperiode in te korten.

Het is de arbeidsarts die autonoom beslist of de werknemers al dan niet worden getest. Een coronatest is een medische handeling dat enkel mag verricht worden door de arbeidsarts.

Geert Vermeir van SD Worx plaatst nog een kanttekening bij het initiatief van de Vlaamse Regering. "De federale regels stellen dat een werkgever de lijst van kritische functies alleen kan opstellen ‘na akkoord van de ondernemingsraad' (of bij cascade het comité PBW of de vakbondsafvaardiging)."

Privacy?

De privacywetgeving laat niet toe de resultaten (persoonsgegevens) van de sneltest te verwerken of te registreren.

Bronnen: Vlaams Agentschap voor ondernemen (VLAIO) - Sciensano (Covid-procedures vanaf 25 januari 2021)

HOEZO? Mijn werkgever verplicht me tot een sneltest?

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.