Hoezo? Een werkgever mag zijn werknemers vragen naar het Covid Safe ticket?!

 26/11/21

Nieuws

 Biologische agentia

Een werkgever mag dit op de werkvloer niet afdwingen bij personeel of derden.

In België is het ondertussen wettelijk mogelijk om een Covid Safe ticket te verplichten als toegangs- of deelnamevoorwaarde. Het COVID-certificaat werd in juni 2021 in de eerste plaats ingevoerd en bedoeld om te reizen binnen de EU. Sinds 13 augustus 2021 wordt het ook ingezet voor evenementen in België, hiervoor wordt dan de naam ‘COVID Safe Ticket’ (CST) gebruikt. Sinds 1 november wordt het in Vlaanderen en Wallonië ook breder ingezet in bv. horeca, fitnesscentra, handelsbeurzen, congressen en culturele activiteiten (vanaf 15 oktober in Brussel).

Mag de werkgever het voorleggen van een CST aan werknemers verplichten? Dit idee werd onlangs geopperd voor Agoria?

Het antwoord is nee, ongeacht de sector. Er bestaat momenteel geen wettelijke grondslag om als werkgever dit af te dwingen. Een CST is echter niet bedoeld als preventmaatregel in het welzijnsbeleid van een onderneming. Hij mag het niet hanteren als een toegangspas tot de arbeidsplaats[1], ten aanzien van werknemers[2]. Dit geldt ook voor derden (werknemers van onderaannemers of zelfstandigen) die beroepshalve diensten verrichten in opdracht van de onderneming. Bv. onderhoud, herstelling, technisch nazicht, keuringen, …

Om dezelfde reden mag de werkgever dit evenmin verplichten om de COVIDSafe-applicatie te installeren. In beide situaties mogen er geen voor- of nadelen gekoppeld worden.

Het CST geeft weer of je gevaccineerd bent (vaccinatiestatus), beschikt over een negatieve PCR-test van minder dan 48u, of je na een recente besmetting met COVID-19 genezen bent (in de laatste 180 dagen). Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn dit gezondheidsgegevens. Een werkgever mag het CST niet misbruiken om via een omweg de individuele vaccinatiestatus te achterhalen. Het opvragen ervan is een verwerking op zich en de privacywetgeving dient gerespecteerd te worden. Er kan wel gepeild worden naar de algemene vaccinatiegraad onder bepaalde voorwaarden. Dit lees je hier.

De werkgever dient permanent toezicht te houden op de naleving van de geldende sanitaire regels. De generieke gids blijft onverkort van toepassing op de werkvloer. Dit geldt ook voor bedrijfsfeesten, recreatieve activiteiten of teambuildings georganiseerd door de werkgever. Als er buiten de onderneming activiteiten door een derde worden georganiseerd, gelden hier specifieke protocollen (evenement, horeca,…) en de regelgeving van de bevoegde overheden.

Als een werkgever de regels niet naleeft, dan kan je als werknemer aangifte doen bij de sociale inspectie (de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk) of de vertrouwenspersoon. Je kan in principe ook naar de arbeidsrechtbank gaan.

Het CST kan wel gevraagd worden voor bezoekers, omdat je als werkgever niet afdoende kan nagaan of deze individuen de sanitaire regels respecteren.

Bron: FOD WASO “Vragen en antwoorden coronavirus”


[1] Arbeidsplaats in ruime zin: vb. kantoorruimtes, productieomgeving, magazijnen, bedrijfsrestaurant.

[2] De werkgever heeft een arbeidsrelatie met werknemers. Het gaat om loontrekkenden, interims, studenten, stagiairs, gelegenheidswerknemers, artiesten,...

Hoezo? Een werkgever mag zijn werknemers vragen naar het Covid Safe ticket?!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.