Hitteplan in werking: code rood in bijna het hele land!

 07/08/20

Nieuws

 Omgevingsfactoren en fysische agentia

De eerste hittegolf van 2020 is een feit.

Er is sprake van een hittegolf vanaf 5 dagen met een maximumtemperatuur van 25°C of meer, waarvan ten minste drie dagen boven de 30 graden.

Intussen werd de waarschuwingsfase van het nationaal ozon- en hitteplan geactiveerd. Dit plan bestaat sinds 2005. Het is uniek omdat het temperatuurs- als ozoncriteria combineert. De combinatie van luchtvervuiling (stikstofdioxide, fijn stof), zon en warmte leiden tot hoge ozonconcentraties (drempelwaarde 180 microgram per kubieke meter). Dit verhoogt de gevoeligheid aan hittestress.

In het ozon- en hitteplan wordt gewerkt met kleurencodes. Code rood, met uitzondering van de kustregio (geel) en de provincie Luxemburg (oranje), wordt afgekondigd door het KMI. Volgende maatregelen gelden:

  • veel drinken;
  • zoutgehalte op peil houden;
  • veel rusten;
  • in gekoelde ruimte verblijven;
  • vochtige doeken gebruiken tegen uitdroging;
  • rechtstreekse zonnestralen vermijden.
  • volg de raadgevingen van je sector of bevoegde overheid strikt op.

Vermijd alleszins intensief sporten bij hoge ozonwaarden.

Ook het Vlaamse warmteactieplan trad in werking. Dit plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes. Het biedt handvaten aan om adequate preventieve maatregelen te nemen. Dit bestaat uit een waakzaamheids- en waarschuwingsfase. Het credo is: kweek jezelf een drinkreflex, zoek de koelte op en vermijd grote inspanningen.

COVID-19 heeft de fysiologische en sociale gevoeligheid van veel kwetsbare groepen bij warm weer nog versterkt. Besmette personen zijn extra kwetsbaar voor warmtegerelateerde ziektes, in het bijzonder revaliderende patiënten. Omgekeerd geldt ook. Joris Moonens van Zorg en Gezondheid waarschuwt dat personen gevoelig aan hittestress een hogere besmettingsgraad hebben voor COVID-19: “Als je je lichaam te lang blootstelt aan de hitte, kan je uitgedroogd en verzwakt raken. Je bent dus vatbaarder voor ziektes zoals COVID-19." Dit wordt veroorzaakt door een verzwakte immuniteit.

Er is echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat seizoensinvloeden een doorslaggevende rol spelen bij de overdraagbaarheid van SARS-Cov-2. In deze fase van de pandemie zijn andere factoren , zoals de gevoeligheid van de bevolking en het nemen van inperkende maatregelen, waarschijnlijk aanzienlijker belangrijk.

In de Codex Welzijn zijn bepaalde voorzorgsmaatregelen voorzien bij werken bij hoge temperaturen. Zo is de werkgever verplicht een specifieke risicoanalyse uit te voeren van de thermische omgevingsfactoren van technologische en klimatologische aard. Op basis hiervan wordt een actieplan opgemaakt.

Actiewaarden worden vastgesteld in functie van de werkbelasting, voortaan uitgedrukt in Watt. Het KB definieert vier fysieke belastingsniveaus (Codex Welzijn Boek V Titel 1).

Vanaf welke actiewaarde deze maatregelen nu effectief moeten toegepast worden op de arbeidsplaats, is afhankelijk van het soort werk (belasting) en van de overschrijding van de drempelwaarde van de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). De meetwaardes met de "natte bolthermometer" houdt rekening met meer parameters dan de droge temperatuur: luchtsnelheid (wind, tocht), stralingswarmte en luchtvochtigheid. Een gewone thermometer volstaat dus niet.

Meer info over:

  • omschrijving kleurcodes van het Nationaal ozon- en hitteplan;
  • wetenschappelijke info, hittestress, EHBO bij uitdroging en zonnebrand;
  • tips bij warm weer (Vlaamse overheid).

INNI Redactie

Hitteplan in werking: code rood in bijna het hele land!

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.