COVID-19 - mededeling van de vaccinatiegraad van de onderneming door de arbeidsarts

 27/09/21

Nieuws

 COVID-19

Vanuit de overheid werd een systeem ontwikkeld om de vaccinatiegraad per onderneming na te gaan.

De bedoeling hiervan is te onderzoeken hoe de werknemers in ondernemingen met een lage vaccinatiegraad kunnen aangemoedigd worden tot vaccinatie.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk kregen de opdracht om de voorwaarden te bepalen waaraan moet worden voldaan opdat deze informatie rond de vaccinatiegraad per onderneming ter beschikking kan worden gesteld.

Zij hebben een kader uitgewerkt, na informatie door en overleg met de Voorzitter van de Taskforce Vaccinatie.

Kort samengevat gaat het om:

  1. Het ter beschikking stellen van geaggregeerde geanonimiseerde gegevens aan de arbeidsarts van – al naargelang het geval- de interne of externe preventiedienst van de onderneming.
  2. Het bezorgen van precieze percentages voor de ondernemingen waarvan het aantal gevaccineerden ligt tussen de 20% en de 90%. Ligt het percentage gevaccineerden daarboven of daaronder, dan wordt niet het precieze percentage bezorgd maar enkel of het percentage minder dan 20 bedraagt of meer dan 90.
  3. Enkel voor ondernemingen met minstens 50 werknemers worden de vaccinatiepercentages bezorgd.
  4. De bedoeling is het sensibiliseren binnen deze ondernemingen waar de vaccinatiegraad laag is, zowel collectief als individueel, waarbij de privacy van alle werknemers gewaarborgd blijft.
  5. Op vraag van de werkgever deelt de arbeidsarts deze werkgever de vaccinatiegraad in de onderneming mee, alsook aan het Comité PBW, of bij afwezigheid ervan aan de vakbondsafvaardiging. Het percentage is immers geen persoonsgegeven, maar een anoniem richtgetal, dus noch de GDPR, noch de privacyregels zijn van toepassing.

Bron: FOD WASO - 24 september 2021

Let wel: een hoog vaccinatiepercentage betekent niet dat de preventiemaatregelen op de werkvloer (zie generieke gids) niet meer moeten worden nageleefd of kunnen worden afgeschaft.

De arbeidsarts kan daarnaast steeds individuele sensibiliseringsacties ondernemen door bv. de vaccinatiestatus na te gaan van een werknemer die zich aanbiedt voor een periodieke gezondheidsbeoordeling of een spontane raadpleging en tijdens deze consultatie te luisteren naar de werknemer, hem of haar informatie te verschaffen en hem of haar op deze wijze trachten te overtuigen om zich te laten vaccineren.

De werkgever mag de individuele vaccinatiestatus van een werknemer niet opvragen. De arbeidsarts kan dit wel wanneer dat aangewezen is. Wellicht zal dit gelden voor werknemers in de zorgsector, wanneer de vaccinatie verplicht wordt.

COVID-19 - mededeling van de vaccinatiegraad van de onderneming door de arbeidsarts

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.