COVID-19 circuleert harder op werkvloer dan in de algemene samenleving !

 10/12/21

Nieuws

 COVID-19

Actuele inzichten door onderzoek van de KULeuven en Idewe

De studie van Lode Godderis, CEO van Idewe en lid van de corona-expertengroep GEMS, toont aan waar het coronavirus meer rondwaart dan elders. De methode van dit onderzoek bestaat er niét in om in detail te achterhalen wie waar besmet is. Dit is niet mogelijk. “We zien wel duidelijk welke sectoren en beroepsgroepen meer vertegenwoordigd zijn dan andere.”

De onderzoekers baseerden zich voor hun conclusies op een match tussen de databank van de RVA, besmettingen gemonitord in de centra voor contact tracing en deze van op de werkvloer (Idewe). "Daaruit blijkt toch dat ongeveer 20 procent van de besmette personen denkt het virus opgedaan te hebben op het werk. Als je dan doorvraagt wie hen besmet heeft, denkt een derde dat het een specifieke collega was. Maar ook dat bijna 40 procent het niet weet. Je merkt dat er heel veel onzekerheid", zegt Godderis.

De veertiendaagse incidentie bij de actieve beroepsbevolking bedraagt 2.369 nieuwe gevallen per 100.000 personen, tegenover 2.025 bij de algemene bevolking.[1] De hoogste incidenties situeren zich vooral in de sectoren met veel hoogrisicocontacten en contacten met jongeren, zoals het onderwijs (2.739) en de gezondheidszorg (2.667). Scholen blijven, althans voorlopig, een van de belangrijkste plaatsen waar het coronavirus circuleert.

Een meer gedetailleerde analyse van de sectoren laat zien dat de hoogste besmettingsniveaus werden vastgesteld in kinderdagverblijven (3.840), woonzorgcentra (3.016), bewakingsdiensten (2.644), schoonheidssalons (2.675), sportactiviteiten (2.922) en in cafés en bars (2.642).

Sommige sectoren vertonen een stijgende incidentie, wat a priori niet zou worden verwacht. Dit is het geval voor de elektriciteitsdistributie, sommige subsectoren van de verwerkende industrie, bankagenten en -makelaars, grafische ontwerpers, sommige subsectoren van de bouwnijverheid en holdingsactiviteiten.

De incidenties in de transportsector, de hotelsector (met uitzondering van cafés), de handel en in de meeste industriesectoren liggen dan weer meer in de lijn van die van de algemene beroepsbevolking. De landbouwsector o.a. presteert beter dan de algemene beroepsbevolking. Dit is nogal geruststellend, zegt Lode Godderis, aangezien deze sectoren vaak niet kunnen telewerken.

[1] cijfers in de laatste twee weken van november.

Bron: Nieuwsblad - Idewe

COVID-19 circuleert harder op werkvloer dan in de algemene samenleving !

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.