Attest verplicht als telewerk ‘uitzonderlijk’ onmogelijk is.

 08/11/20

Nieuws

 COVID-19

De werkgever motiveert.

Telewerk, van nationaal belang

Vanaf 19 oktober 2020 werd telethuiswerk terug verplicht gesteld. In het ministeriële besluit van 1 november 2020 staat het volgende vermeld: Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Uitzondering mits attest

Er geldt een uitzondering: tenzij telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Dit geldt ook voor werknemers van essentiële ondernemingen, zoals medisch personeel, politie en werknemers in de voeding- en energiesector. Het VBO raadt werkgevers aan om de mogelijkheden goed te bekijken. Ga per functie na of dat werk of een deel van het werk van thuis kan worden verricht.

Bepaalde (groepen van) werknemers kunnen dus nog altijd (beperkt) naar het werk komen, op voorwaarde dat de werkgever hen een attest of elk ander bewijsstuk aflevert. Hierin wordt de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats gemotiveerd, mits het respecteren van de social distancing. Dit attest heb je best altijd binnen handbereik wanneer je de weg opgaat.

De verplichting van een attest is vrij opvallend, omdat dit niet het geval was tijdens de eerste lockdown. Nochtans waren de regels toen strenger, want er gold een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Unizo meldt dat je als zelfstandig ondernemer vrijgesteld wordt.

Dit attest kan ook voorgelegd worden tijdens de duurtijd van die nacht- of avondklok. In principe mag niemand zich dan op de openbare weg bevinden, behalve in geval van nood (om naar het ziekenhuis te gaan of om te werken in ploeg- en nachtarbeid).

Generieke gids

Een derde versie van de ‘Generieke gids’ verscheen op 30 oktober 2020. Een samenvatting van de wijzigingen vind je in ons nieuwsoverzicht week 44. Het thema telewerk werd uitgebreid (Blz 51).

INNI Redactie

Attest verplicht als telewerk ‘uitzonderlijk’ onmogelijk is.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.