Attest verplicht als telewerk ‘uitzonderlijk’ onmogelijk is.

 08/11/20

Nieuws

 COVID-19

De werkgever motiveert.

Telewerk, van nationaal belang

Meer details over de corona-barometer kregen we nog niet. Volgens het overlegcomité bevindt het volledige land zich op basis van deze barometer momenteel op alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid). Telewerk krijgt opnieuw een verplichtend karakter i.p.v. een aanbeveling voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Uitzonderingen?

Toch gelden er ook uitzonderingen. In het ministeriële besluit van 1 november 2020 staat het volgende vermeld: 'tenzij telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening'. Dit geldt ook voor werknemers van essentiële ondernemingen, zoals medisch personeel, politie en werknemers in de voeding- en energiesector.

Het VBO raadt werkgevers aan om de mogelijkheden goed te bekijken. Ga per functie na of dat werk of een deel van het werk van thuis kan worden verricht. Men pleit er wel voor om de voeling met de werkvloer niet te verliezen. Sommige mensen werken niet graag voltijds thuis. Blijf ook inzetten als werkgever op het respecteren van de veiligheidsmaatregelen op de werkvloer.

Attest

Bepaalde (groepen van) werknemers kunnen dus nog altijd naar het werk komen, op voorwaarde dat de werkgever hen een attest of elk ander bewijsstuk aflevert. Hierin wordt de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats gemotiveerd, mits het respecteren van de social distancing. Dit attest heb je best altijd binnen handbereik wanneer je de weg opgaat. Unizo meldt dat je als ondernemer vrijgesteld wordt.

De verplichting van een attest is vrij opvallend, omdat dit niet het geval was tijdens de eerste lockdown. Nochtans waren de regels toen strenger, want er gold een verbod op niet-essentiële verplaatsingen.

Dit attest kan ook voorgelegd worden tijdens de duurtijd van die nacht- of avondklok. In principe mag niemand zich dan op de openbare weg bevinden, behalve in geval van nood (om naar het ziekenhuis te gaan of om te werken in ploeg- en nachtarbeid).

Inspecties

Er werden controles aangekondigd door de overheid op de werkvloer. De sociale inspecties zullen streng en veeleisend zijn op telewerk, ook al wordt dit misschien maar één dag per week toegestaan door de werkgever. De controles kunnen ook op de werkvloer plaatsvinden.

Generieke gids

Een derde versie van de ‘Generieke gids’ verscheen op 30 oktober 2020. Een samenvatting van de wijzigingen vind je in ons nieuwsoverzicht week 44. Het thema telewerk werd uitgebreid (Blz 51).

INNI Redactie

Attest verplicht als telewerk ‘uitzonderlijk’ onmogelijk is.

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.