COVID-19 en (internationale) reizen - rechten en plichten als werkgever

 19/07/21

Nieuws

 COVID-19

Onbekommerd reizen, ook deze zomer gaat gepaard met reismaatregelen: het PLF-formulier invullen, mogelijks test- en quarantaineverplichtingen. Zet als werkgever in op duidelijke communicatie met de werknemers.

Boodschap van algemeen nut
Niet-essentiële reizen mogen opnieuw sinds 19 april 2021. Telewerk is niet meer verplicht vanaf 1 juli 2021 (toch nog aanbevolen). Voor terugkerende reizigers uit het buitenland gelden nog altijd strenge maatregelen, die een grote impact op je werkorganisatie kunnen hebben.

Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD Buitenlandse Zaken met gekleurde risicogebieden:

 • Groene zone: regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld;
 • Oranje zone: regio’s of landen waarvoor een matig risico op besmetting is vastgesteld;
 • Rode zone: regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen;
 • Zone met heel hoog risico: regio’s of landen waar een aanzienlijke verspreiding is van een zorgwekkende variant.

Een laatste stand van zaken vind je op deze websites:

Wie nog niet volledig gevaccineerd is, kan een PCR-test aanvragen op de website mijngezondheid.belgië.be. Voor alle duidelijkheid: volledige vaccinatie betekent 14 dagen na de laatste dosis. Volwassenen hebben recht op twee gratis PCR-testen.

Aanscherping reiscontroles (overlegcomité 19 juli 2021):
Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt.

Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.

Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden (Bron: info-coronavirus.be):

 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Rechten en plichten werkgever

Bestemming?
De werkgever kan de werknemer in principe niet opleggen om de geplande reisbestemming door te geven. Dit kan wel op vrijwillige basis besproken worden.

Vóór vertrek
De werkgever kan de werknemer niet verbieden om naar een rode zone of naar een zone met heel hoog risico te vertrekken.

Bij terugkomst
De werkgever kan de werknemer wel wijzen op de algemene verplichting voor alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden om de door de overheid opgelegde regels inzake COVID-19 na te leven. De naleving kan worden gecontroleerd door de arbeidsartsen en de inspectiediensten. De bewijslast ligt bij de werknemer.

Indien de werknemer in quarantaine is geplaatst (bv. omwille van terugkeer uit een zone met heel hoog risico), dan moet hij zijn werkgever onmiddellijk inlichten en, indien de werkgever dit verzoekt, een medisch attest of quarantaineattest bezorgen.

Verplichte test en medisch dossier?

 • De werkgever kan de werknemer niet verplichten om een COVID-test te ondergaan, noch om een medisch attest af te leveren dat de betrokken werknemer arbeidsgeschikt is.
 • De toegang tot de werkvloer kan dus niet zomaar geweigerd worden aan een werknemer die terugkeert uit een groene of een oranje zone.
 • Meer info: blog zelftesten

Verplichte quarantaine?

 • Dit kan niet opgelegd worden bij terugkeer uit een groene of oranje zone, tenzij de werknemer beschikt over een quarantaineattest.
 • Er kunnen onderling de nodige afspraken gemaakt worden omtrent telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.

Bron: advocatenbureau 'Claeys en Engels'

COVID-19 en (internationale) reizen - rechten en plichten als werkgever

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.