2021 - jaar van de opleiding

 08/02/21

Nieuws

 Varia

Coronacrisis hakt stevig in op opleidingen voor werknemers, maar Vlaamse regering werkt aan relanceplan

Uit cijfers van het sociaal secretariaat Securex blijkt dat in 2020 het aantal opleidingsuren per werknemer met 40% daalde ten opzichte van 2019, terwijl het aantal gepresteerde uren veel minder sterk afnam (met 10%). De grootste daling vond plaats in april (91% minder) en mei (79% minder), dus tijdens de eerste lockdown. Ook in het najaar van 2020 hield deze dalende trend aan.

Volgens Securex is deze daling te verklaren door het feit dat aanbieders van opleidingen onverwacht en op korte tijd de switch moesten maken van klassikale opleidingen naar digitale (of hybride) lesvormen. Omdat veel aanbieders onvoldoende snel konden schakelen om de overgang naar digitaal afstandsonderwijs te maken, werden tijdens de eerste lockdownperiode van 2020 massaal opleidingen geannuleerd.

Deze aanpak had ook fiscale gevolgen. Omdat veel opleidingen vorig jaar niet opgestart of afgerond konden worden, viel ook het fiscale voordelen voor klanten weg. Dat voordeel is slechts van toepassing als een bedrijfsopleiding effectief voltooid is.

Opportuniteiten voor 2021

De huidige crisis creëert echter ook nieuwe opportuniteiten voor opleidingsaanbieders en klanten. De ingrijpende overheidsmaatregelen – met een impact op ons individueel en professioneel leven – zijn immers een katalysator om bedrijfsopleidingen in versneld tempo te digitaliseren en deze trend onomkeerbaar te maken. Werkgevers, werknemers en trainers raken steeds meer vertrouwd met de ‘new way of learning’, met een toenemende vraag en aanbod van live en on demand webinars, online cursussen en hybride lesvormen (een mix van digitaal en klassikaal).

Ook de Vlaamse regering steekt een tandje bij om werkgevers en werknemers aan te moedigen om opnieuw te investeren in opleiding en vorming. De regering roept 2021 daarom uit tot het jaar van de opleiding. Ze investeert 190 miljoen euro in een opleidings- en loopbaanoffensief, digitalisering en duurzaamheid voor iedereen.

Volgens Securex bracht de Vlaamse overheid dit jaar al een aantal updates aan in de voorwaarden waaraan organisaties moeten voldoen om aanspraak te maken op aanmoedigingsmechanismen. Voordien waren deze sterk gekoppeld aan klassikaal leren met fysieke aanwezigheid, wat een grote drempel betekende voor hybride of digitale opleidingen.

Zo wordt bijvoorbeeld het Vlaamse opleidingsverlof ook opengesteld voor hybride en digitale opleidingen, en maakt de regering werk van een actieplan rond e-leren en een individuele leerrekening.

2021 - jaar van de opleiding

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.